Statystyka: Polacy żyją dłużej

Polacy żyją dłużej. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2016 rok wynika, że mężczyźni w Polsce żyli przeciętnie 73,9 lat, natomiast kobiety 81,9 lat. W porównaniu z 1990 roku żyjemy dłużej odpowiednio o 7,7 i 6,7 lat.

PAP
Statystyka: Polacy żyją dłużej

Fot. Małgorzata Kozicz

Głównymi przyczynami zgonów w naszym kraju są choroby układu krążenia, nowotwory oraz urazy i zatrucia.

Podobnie jak w innych krajach, występuje u nas nadumieralność mężczyzn, jednak skala tego zjawiska jest znacznie wyższa – zwracają uwagę autorzy badania.

W miastach mężczyźni żyją dłużej niż na wsi. W przypadku kobiet średnia długość życia jest taka sama.

Nadal utrzymuje się duże regionalne zróżnicowanie przeciętnego trwania życia. W województwie łódzkim średnia długość trwania życia mężczyzn jest najkrótsza w Polsce – w 2016 roku wynosiła 72 lata. Jest to ponad 3 lata mniej niż w województwie podkarpackim i małopolskim, które od lat są wiodącymi pod względem długości trwania życia.

Najkrócej żyją mieszkanki województwa łódzkiego i śląskiego – 80,8 i 80,9 lat. Wieku co najmniej 82,8 lat dożywają kobiety mieszkające w województwie podkarpackim, małopolskim i podlaskim.

Mimo pozytywnych zmian przeciętnego trwania życia, Polska nadal wypada niekorzystnie na tle czołówki krajów europejskich. Długość życia Polaków jest krótsza o kilka lat: w przypadku mężczyzn o ponad 7 lat, kobiet o 4 lata. Wśród 40 krajów nasz kraj zajmuje lokatę w trzeciej dziesiątce: mężczyźni 27, kobiety 23 miejsce.

Według danych Eurostatu (dane dot. 2015 r.) najdłużej żyją mężczyźni w Islandii, Lichtensteinie i Szwajcarii – ok. 81 lat, najkrócej w Rosji – 64,7 lata. Wśród kobiet za długowieczne można uznać Hiszpanki i Francuzki. Przeciętne trwanie ich życia wynosi około 86 lat. Najkrócej w Europie żyją Mołdawianki, Rosjanki i Ukrainki – nie osiągają wieku 77 lat.

PODCASTY I GALERIE