Spotkanie Prezydenta RP z członkami US Chamber of Commerce

Na zaproszenie US Chamber of Commerce Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami amerykańskiego biznesu. Przedmiotem rozmowy z przedsiębiorcami były relacje handlowe oraz współpraca inwestycyjna pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.

prezydent.pl
Spotkanie Prezydenta RP z członkami US Chamber of Commerce

Fot. Jakub Szymczuk/ KPRP

W swoim wystąpieniu Prezydent podkreślił, że jednym z priorytetów jego aktywności międzynarodowej jest promowanie polskich interesów gospodarczych na świecie. Andrzej Duda wskazał, że dzięki wysiłkowi wszystkich Polaków mamy dzisiaj jedną z najlepszych sytuacji gospodarczych w Europie. Dodał, że pomimo pandemii prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski są wysokie. W tym kontekście zwrócił również uwagę na fakt, że relacje handlowe pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi odzyskują dynamikę wzrostu pomimo lekkiego spowolnienia w okresie pandemii.


W trakcie wystąpienia Prezydent Andrzej Duda wyraził także zadowolenie ze wsparcia Stanów Zjednoczonych dla Inicjatywy Trójmorza. W ocenie Prezydenta pogłębianie współpracy polsko-amerykańskiej będzie źródłem wzajemnych korzyści i przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy po obu stronach Atlantyku.

PODCASTY I GALERIE