Rozpoczął się nabór wniosków do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 r.

Do 15 września 2023 r. miasta ubiegające się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 r. mogą składać wnioski do konkursu - poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski.

PAP
Rozpoczął się nabór wniosków do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 r.

Fot. BNS/ Erikas Ovčarenko

Wszystkie zainteresowane naborem polskie miasta, które chcą ubiegać się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 r., najpóźniej do 14 sierpnia 2023 r muszą pisemnie poinformować o zamiarze złożenia wniosku. Termin składania wniosków aplikacyjnych mija 15 września 2023 r. Miasta zainteresowane tytułem ESK mogą uzyskać informacje podczas sesji informacyjnej, która zostanie zorganizowana 24 stycznia 2023 r. w Warszawie.

Ustanowiony w 1985 roku z inicjatywy ówczesnej greckiej minister kultury Meliny Mercouri program Europejskie Stolice Kultury jest jednym z najważniejszych programów kulturalnych w Europie. Początkowo komisja składająca się z przedstawicieli Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Komitetu Regionów oraz ministerstwa ds. kultury wybranego państwa co roku przyznawała w ramach programu to miano jednemu europejskiemu miastu. W 1999 roku zmieniono nazwę projektu na Europejska Stolica Kultury oraz zmodyfikowano zasady wyboru miast-gospodarzy. W kolejnych latach kilkukrotnie ustalano nowy tryb konkursowy, a od 2021 r. co trzy lata tytuł otrzymują miasta z określonych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Tytuł ten przyznaje się miastom na podstawie zaproponowanego przez nie programu kulturalnego, który musi się charakteryzować wyraźnym wymiarem europejskim, angażować szeroki krąg odbiorców i wpisywać się w długotrwały rozwój uczestniczących w programie miast oraz regionów.

W 2022 r. europejskimi stolicami kultury są Esch-sur-Alzette w Luksemburgu, Nowy Sad w Serbii i litewskie Kowno. W przyszłym roku stolicami będą Veszprém (Węgry), Timi?oara (Rumunia), Eleusis (Grecja). W 2029 r. ten tytuł otrzymają przedstawiciele Polski i Szwecji. Do tej pory dwa polskie miasta zostały wyróżnione tym tytułem – Kraków (w 2000 r.) oraz Wrocław (2016 r.).

PODCASTY I GALERIE