Rdzenni mieszkańcy Australii i Amazonii są spokrewnieni

Rdzenni mieszkańcy amazońskiej dżungli wykazują zaskakujące podobieństwo genetyczne do australijskich Aborygenów, a także do mieszkańców Nowej Gwinei i Andamanów – informują naukowcy na łamach tygodnika „Nature”.

PAP
Rdzenni mieszkańcy Australii i Amazonii są spokrewnieni

Fot. PAP/EPA / XAVIER LA CANNA

Zdaniem badaczy, świadczy to o nieznanej dotąd fali migracyjnej do Ameryki, która miała miejsce tysiące lat temu.

„Jest to całkowicie zaskakujące” – podkreśla genetyk prof. David Reich z Harvard Medical School, który był jednym z autorów badań. Jak dodaje, istnieje szeroko akceptowany model naukowy, obejmujący badania archeologiczne i genetyczne, na mocy którego większość dzisiejszych rdzennych Amerykanów pochodzi z jednej fali migracji w kierunku południowym. Okazuje się on jednak fałszywy.

„Pominęliśmy coś bardzo ważnego w dostępnych danych” – dodaje.

Poprzednie badania wskazywały, że rdzenni Amerykanie – z Arktyki po najdalszy koniuszek Ameryki Południowej – wywodzą się z jednej, bazowej populacji, zwanej Pierwszymi Amerykanami. Mieli oni wejść do Ameryki po lądowym pomoście znajdującym się w miejscu dzisiejszej Cieśniny Beringa, około 15 tys. lat temu.

Już w 2012 r. okazało się, że niektóre rdzenne grupy mieszkańców północnej Kanady mają w swoim DNA ślady co najmniej dwóch fal migracyjnych. Najnowsze badania w „Nature” dowodzą, że ten obraz jest dużo bardziej skomplikowany.

Główny autor artykułu, Pontus Skoglund, analizując dane genetyczne w laboratorium Reicha, dostrzegł uderzające podobieństwo w DNA pomiędzy tubylczą populacją w Brazylii a rdzennymi mieszkańcami Australii, Nowej Gwinei i Wysp Andamańskich. „Były to nieoczekiwane i nieco kłopotliwe wyniki” – opisuje Reich.

Naukowcy przeanalizowali dostępne dane genetyczne 21 tubylczych populacji ze Środkowej i Południowej Ameryki, zgromadzili ponadto DNA od przedstawicieli dziewięciu populacji w Brazylii. Zespół zestawił zebrane dane z DNA przedstawicieli 200 populacji spoza Ameryk.

Z badań wynika, że populacje Surui i Karitana, posługujących się językiem tupi, oraz Xavante, posługujących się językiem ge, wykazują bliższe pokrewieństwo genetyczne do rdzennych mieszkańców Australazji niż do jakiejkolwiek innej żyjącej obecnie populacji.

Tych podobieństw nie da się wyjaśnić migracjami w epoce postkolumbijskiej. Pokrewieństwo jest dużo starsze i sięga prawdopodobnie czasów Pierwszych Amerykanów. W trakcie tysiącleci populacja, która składała się z przodków trzech brazylijskich grup, wyginęła. Naukowcy nazwali ją Populacją Y od słowa ypykuera w języku tupi, które oznacza przodka.

Zdaniem badaczy, Populacja Y mogła wraz z Pierwszymi Amerykanami przyjść do Ameryki Południowej z północy jako druga bazowa populacja Ameryk.

PODCASTY I GALERIE