Pułkownik Sławomir Pawlikowski objął obowiązki attaché obrony Polski na Litwie

23 lipca w Ministerstwie Obrony Narodowej odbyła się uroczystość, podczas której Pułkownik Sławomir Pawlikowski objął obowiązki attaché obrony Polski na Litwie.

zw.lt
Pułkownik Sławomir Pawlikowski objął obowiązki attaché obrony Polski na Litwie

Fot. Facebook/Ambasada RP w Wilnie

Podczas uroczystości, która odbyła się w Ministerstwie Obrony Narodowej, za pracę i wysiłek włożony w umacnianie dwustronnej współpracy wyróżniony został były attaché obrony RP na Litwie ppłk Piotr Sadyś.

W imieniu Ministra Obrony Narodowej Arvydasa Anušauskasa został mu wręczony Medal Zasługi Narodowego Systemu Obrony Republiki Litewskiej.

Źródło: Ambasada RP w Wilnie

PODCASTY I GALERIE