Przyszły rok szkolny. Co nowego w egzaminach maturalnych, sprawdzianach ogólnokrajowych i podstawowych?

W nadchodzącym roku szkolnym ogólnokrajowe sprawdziany osiągnięć uczniów odbędą się wcześniej niż zwykle. Narodowa Agencja Edukacji planuje przenieść je na styczeń/luty. Egzamin z polskiego ojczystego będzie w tym roku prowadzony inaczej. Nie oczekuje się innych zmian w egzaminach maturalnych. Oczekujące innowacje zostały zaprezentowane podczas konferencji zorganizowanej przez agencję z okazji nowego roku akademickiego.

lrt.lt
Przyszły rok szkolny. Co nowego w egzaminach maturalnych, sprawdzianach ogólnokrajowych i podstawowych?

Fot. BNS/Josvydas Elinskas

„Planujemy rozwijać ogólnokrajowe sprawdziany osiągnięć uczniów z kilku powodów. Po pierwsze, szkoły nieco wcześniej otrzymają informacje o osiągnięciach klas 4 i 8 i będą mogły korzystać z otrzymanego materiału do końca roku szkolnego. W związku z tym z okresu wiosennego, jak w kwietniu br., planowane jest przeniesienie kontroli osiągnięć na styczeń-luty. Mniej więcej w tym okresie między zimowymi wakacjami a 16 lutego. Mniej więcej w tym okresie planowalibyśmy przeprowadzić ogólnokrajowe inspekcje osiągnięć uczniów” – wyjaśnił Vidmantas Jurgaitis, kierownik Wydziału Monitoringu i Ewaluacji agencji.

Powiedział, że obecnie trwają prace nad zadaniami sprawdzianów.

„Już myślimy, modelujemy, jakie tematy, jakie pytania, jakie zadania nie powinny znajdować się w zadaniach 4 i 8 klasy, ponieważ, jak sami rozumiemy, miesiące styczeń i luty to sam środek roku szkolnego, więc tematy, które są podejmowane pod koniec roku szkolnego, nie mogą być nawiązane do zadań” – wyjaśnił przedstawiciel Narodowej Agencji Edukacji.

Ogólnokrajowe sprawdziany osiągnięć uczniów nie odbędą się dla szóstoklasistów.

Wprowadzona zostanie innowacja dla ósmoklasistów – odbędą się testy języków ojczystych (białoruski, polski, rosyjski). Jak powiedział V. Jurgaitis, tego chcieli nauczyciele dzieci z mniejszości narodowych.

„Testy są planowane w formie elektronicznej. A tegoroczne doświadczenia pokazują, że zarówno czwarto-, jak i ósmoklasiści poradziły sobie całkiem nieźle (z wykonaniem zadania – red.). Oczywiście były pewne nieporozumienia i wyzwania, ale te wyzwania były bardziej dla wykonawców, a nie dla uczniów, co również świadczy o postawie szkół i uczniów” – powiedział V. Jurgaitis.

Egzaminy maturalne dla dużej liczby absolwentów nie ulegną zmianie. Jednak po aktualizacji programów kształcenia ogólnego zmieni się egzamin maturalny z języka polskiego (ojczystego). Będzie on realizowany w nowym formacie – wprowadzenie oceny zbiorczej.

„Nie ma zmian w egzaminach maturalnych z innych przedmiotów” – podkreślił V. Jurgaitis.

PODCASTY I GALERIE