Projekt muzyczny „Polonijne kolędowanie – Dzieci Dzieciom”

Przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Fundacja Green Team z Bydgoszczy podjęła akcję społeczną, której celem jest łączenie serc polonijnych dzieci, niesienie miłości, dobra oraz manifestacji polskości. Ponadto śpiew dzieci niesie za sobą przekaz pomocy i wsparcia emocjonalnego, psychologicznego i materialnego dzieciom z polskich placówek oświatowo-wychowawczych.

zw.lt

Fot. Fundacja Green Team

Na co dzień, Fundacja działa między innymi na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, szerzy polską kulturę i tradycje. Jej działaniem jest również wspieranie edukacji w zakresie ekologii i wykorzystania najnowszych technologii, recyklingu i odnawialnych źródeł energii, wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, wspieranie integracji przedstawicieli różnych krajów na płaszczyźnie naukowej, oświatowej, kulturalnej i społecznej, pomoc grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Wśród Polonii na całym świecie zainicjowano przedsięwzięcie wspólnego kolędowania, łączące wszystkich Polaków z różnych zakątków świata. Do akcji przyłączyły się inne instytucje wspierające Polonię i Polaków za granicą. Są to Centrala Polskich Szkół Dokształcających Wschodniego Wybrzeża w Ameryce, Związek Polaków we Fredrikstad prowadzący Polską Społeczną Sobotnią Szkołę im. Janusza Korczaka, Firma Events Partner Kamila Helland i Gold Hand Handyman Juskowiak z Norwegii. Patronat Akademicki objęła Szkoła Języków Obcych przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Dodatkowo patronat przedsięwzięcia objęło miasto Chełmno i Lokalna Grupa Działania Chełmno.

Akcja zdobyła dużą popularność, czego efektem było duże zainteresowanie Polonii w świecie. Zrekrutowało się ponad 150 dzieci polonijnych z czterech kontynentów. Dzieci były zgłaszane przez rodziców, dyrekcję szkół, opiekunów muzycznych oraz przez inne placówki polonijne. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrano 44 uczestników, którzy zamieszkują w 26 krajach (Australia, Austria, Białoruś, Bułgaria, Filipiny, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Katar, Kazachstan, Litwa, Niemcy, Norwegia, Rosja, Słowacja, Szkocja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Projekt nazwano „Polonijne kolędowanie – Dzieci Dzieciom” .

W ramach projektu powstał wideoklip – polska kolęda “Gdy się Chrystus rodzi” – teledysk integrujący dzieci z całego świata, który premierę miał 17.12.2020 r

Rekrutację do projektu oraz warsztaty wokalne przeprowadzili artyści, trenerzy wokalni, uczestnicy The Voice of Poland – Nicole Kulesza i Piotr Tłustochowicz (z którymi współpracowaliśmy już wcześniej w projekcie “Jesteśmy sobie potrzebni”). Wszystkie spotkania z dziećmi oraz ich rodzinami odbywały się w formie zdalnej. Przeprowadzono spotkania organizacyjne z podziałem na grupy kontynentalne (Ameryka Północna, Europa, Azja i Australia) ze względu na różnice w strefach czasowych.

Ponadto każdy uczestnik odbył spotkanie indywidualne online z trenerami wokalnymi. Uczestnicy  projektu, pięknie współpracowali dając z siebie miłość i wrażliwość.  Ciężko pracowali ćwicząc dykcję, poprawną wymowę i śpiew. Zespół profesjonalnych muzyków stworzył specjalną aranżację.  Praca przy projekcie odbywała się bardzo intensywnie i w bardzo różnych godzinach. Pracowano z dziećmi zarówno w dzień jak i w nocy polskiego czasu.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej