Praprzodkowie Czechów zjadali mamutów

Przedstawiciele kultury graweckiej sprzed 30 tys. lat, zamieszkujący w miejscu, gdzie dzisiaj leży czeskie miasto Prerov, zjadali duże ilości mięsa mamutów – informują naukowcy na łamach „Quaternary International”.

PAP
Praprzodkowie Czechów zjadali mamutów

Fot. PAP/EPA / Natural History Museum

Na stanowisku archeologicznym w Predmosti, stanowiącym część czeskiego miasta Prerov, odkrywane są pozostałości kultury graweckiej, liczącej około 30 tys. lat. Prehistoryczni mieszkańcy użyli kości ponad 1000 mamutów do zbudowania swojego siedliska oraz do wykonywania rzeźb z ciosów mamucich.

Naukowcy zastanawiali się, czy przedstawiciele kultury graweckiej polowali na mamuty, czy może zadowalali się poszukiwaniem padliny, a także czy zjadali mięso mamutów. Na stanowisku Predmosti I znaleziono również wiele kości psów, typowych dla psów okresu paleolitu. Być może pomagały one ludziom w polowaniach na mamuty.

W celu poznania odpowiedzi na te pytania, interdyscyplinarny zespół pod kierunkiem Herve Bocherensa z Uniwersytetu w Tybindze (Niemcy) analizował izotopy węgla i azotu pobrane z kości ludzi i zwierząt znalezionych w Predmosti.

Na podstawie składu chemicznego kości okazało się, że ludzie zjadali mięso mamutów, i to w dużych ilościach. Inne zwierzęta, takie jak niedźwiedzie brunatne czy wilki, również spożywały mamucie mięso. Być może jego resztki zostawiali myśliwi, którzy na miejscu dzielili zdobycz.

Co ciekawe, mięsem mamutów nie karmiono psów. Żywiły się one raczej mięsem reniferów, które zapewne traktowane było jako gorsze.

Wyniki badań świadczą o ważnej roli mięsa mamutów w prehistorycznej diecie, które musiało być względnie łatwo osiągalne dla ówczesnych myśliwych.

PODCASTY I GALERIE