Praca zmianowa matek – mniejsze dziecko, dłuższa ciąża

Jak sugerują wyniki badań ciężarnych owiec, narażenie matek na pracę zmianową może skutkować spowolnieniem wzrostu płodu i dłuższymi ciążami, nawet jeśli praca zmianowa jest wykonywana tylko na wczesnym etapie ciąży – informuje „The Journal of Physiology”.

PAP
Praca zmianowa matek – mniejsze dziecko, dłuższa ciąża

Fot. PAP/EPA / MAURICIO DUENAS CASTANEDA

Praca na zmiany zakłóca normalne wzorce aktywności snu, czasu jedzenia i ekspozycji na światło. Wiadomo, że pracownicy zmianowi mają zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 i otyłość. Już wcześniej zaobserwowano, że praca zmianowa wiąże się z zaburzeniami ciąży, a badania dotyczące gryzoni wykazały, że zaburzenia snu mogą wpływać na przebieg ciąży. Jednak u ludzi dotychczas nie badano wpływu takiej pracy na metabolizm podczas ciąży. Związane z tym mechanizmy nie zostały do tej pory zrozumiane. Nie było też wiadomo, kiedy kobiety powinny przerwać pracę zmianową, aby zapobiec jej negatywnym skutkom dla ciąży.

University of Adelaide i South Australian Health and Medical Research Institute przeprowadziły badanie na owcach, ponieważ stanowią one doskonały zwierzęcy model dla ciąży.

Symulowanie pracy zmianowej w grupach owiec polegało na dostarczaniu im pokarmu i światła czasem rano, a czasem o innej porze doby. Naukowcy mierzyli rytmy okołodobowe matek i poziom glukozy we wczesnej i późnej ciąży, a także ważyli wszystkie jagnięta tuż po urodzeniu.

Okazało się, że taki zaburzony tryb życia może pogarszać tolerancję glukozy u matek we wczesnej ciąży. Podobne zjawisko zachodzi u dorosłych kobiet nie będących w ciąży. To wskazuje, że praca zmianowa podczas ciąży może zakłócać rytmy okołodobowe matki oraz jej metabolizm.

Zaobserwowano mniejszą wagę płodu w ciążach z jednym płodem i wydłużenie trwania ciąży w przypadku bliźniąt. Co ważne, miało to miejsce nawet wtedy, gdy po pierwszym trymestrze ciąży matki przestały być narażone na symulowaną pracę zmianową. Sugeruje to, że praca zmianowa nawet tylko we wczesnej ciąży może niekorzystnie wpływać na metabolizm matki i przebieg ciąży.

Naukowcy mają teraz nadzieję na zidentyfikowanie wzorców pracy zmianowej, które nie wpływają negatywnie na metabolizm matki ani na ciążę. Ograniczeniem badania jest to, że u ludzi większość ciąż jest pojedyncza, ale w tym badaniu była podobna liczba bliźniąt i pojedynczych płodów. Zmniejszyło to zdolność badaczy do porównania skutków różnych okresów pracy zmianowej na ciążę.

Obecnie autorzy sprawdzają, czy praca ciężarnych kobiet na zmiany wpływa na zdrowie ich dzieci, badając rytmy okołodobowe, zdrowie kardiometaboliczne i budowę ciała u potomstwa.

PODCASTY I GALERIE