Powstanie Styczniowe. Ożywienie obrazu „Kucie Kos”

1 lutego 1863 r. powstańczy Komitet Prowincjonalny Litwy ogłosił przejęcie władzy na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego i przystąpienie do wspólnej z Polakami walki przeciwko Rosji. Stosując krwawe represje władze carskie w 1864 r. powstanie stłumiły, ale ten patriotyczny zryw pozostał przykładem dla innych pokoleń, które w 1918 r. ostatecznie wolność wywalczyły.

zw.lt
Powstanie Styczniowe. Ożywienie obrazu „Kucie Kos”

fot. zdjęcie ilustracyjne

Uczniowie Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie z nauczycielem historii Waldemarem Szełkowskim z okazji 160 lecia powstania styczniowego „ożywili” obraz Artura Grottgera „Kucie Kos” z cyklu „Polonia”. 

Zapraszamy obejrzeć filmik „ożywienia” obrazu, który doskonale przekazuje atmosferę panującą w roku 1863 r.

PODCASTY I GALERIE