„Polska Szkoła Wirtualna na Litwie”: dorobek i wyzwania

Pracowity maj zjednoczył dookoła siebie Polonię pod przewodnictwem przedstawicieli z Litwy. 15 maja 2022 r. odbyło się drugie spotkanie Międzynarodowego Kongresu Polonijnego, organizatorem, którego są organizatorzy konkursu „Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej”. Gospodarzem majowego spotkania była nieformalna społeczna grupa na Facebooku „Polska Szkoła Wirtualna na Litwie”.

zw.lt
„Polska Szkoła Wirtualna na Litwie”: dorobek i wyzwania

Administracja Polskiej Szkoły Wirtualnej na Litwie: Anna Pawiłowicz-Janczys i Christina Masalska poprowadziły Kongres Międzynarodowy dla gości z Litwy, Włoch, Wielkiej Brytanii i Uzbekistanu na platformie wirtualnej. Społeczność Polonijna zapoznała się z działalnością, życiem i problemami Polonii na Litwie.

Spotkanie rozpoczęła Christina Masalska, która przedstawiła obszerny i różnorodny wachlarz organizacji polskich na Litwie. Nie zabrakło uwagi dla zespołów tanecznych i teatralnych, mediów i telewizji, różnego rodzaju organizacji społecznych, stowarzyszeń, szkolnictwa i przedstawicieli strony politycznej, reprezentującej Polaków na Litwie w sejmie RL. Społeczność Polska na Litwie może być dumna, mając ponad 70 jednostek polonijnych.

Do spotkania dołączyły również aktywne i zaangażowane w sprawy polskie na Litwie: Krystyna Wołejko, kierowniczka tanecznych zespołów „Hałas”, „Kropelki” i „Malwy” oraz Bożena Czenko, nauczycielka z Gimnazjum im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach.

Krystyna Wołejko zapoznała członków Kongresu ze swoją działalnością oraz działalnością i nasyconym życiem przez nią prowadzonych zespołów tanecznych. Natomiast Bożena Czenko zaprezentowała swój dorobek pedagogiczny, opowiedziała, jak motywuje i angażuje uczniów do udziału w różnych konkursach, projektach.

Dziękujemy paniom za ich zaangażowanie i życzymy powodzenia w nowym wyzwaniu, gdyż zostały zgłoszone do nominacji „Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej”, jako przedstawicielki z Litwy.

Anna Pawiłowicz-Janczys przedstawiła działalność społecznej grupy na Facebooku „Polska Szkoła Wirtualna na Litwie”, która została założona w marcu 2020 r., a już ma ponad 3100 członków. Grupa ma za sobą zorganizowanie ponad 20 konkursów i wirtualnych wystaw, dwa długotrwałe projekty „Droga do Wolności” oraz „MEWA”.

Prezentacja Christiny Masalskiej również zrobiła ogromne wrażenie, ponieważ na spotkaniu zaprezentowała migawki z parady polskości, która odbyła się w Wilnie dn. 7 maja. Niemałym zaskoczeniem dla gości było to, że parada tradycyjnie rozpoczyna się obok gmachu litewskiego sejmu i podąża w stronę Ostrej Bramy, gdzie się kończy Mszą św. pod kaplicą Matki Boski Ostrobramskiej.

Zaprezentowany materiał informacyjny był inspiracją dla przedstawicieli Polonii ze świata, wywołał dyskusję na tematy ważne dla Polaków, zamieszkujących poza granicami Polski.

Maj jest wyjątkowo bogaty w wydarzenia i działalność grupy „Polska Szkoła Wirtualna na Litwie”. W ciągu tego jednego miesiąca wzięliśmy nie tylko udział w Międzynarodowym Kongresie Polonijnym, ale również zostały zorganizowane konkursy takie jak „Z Nutą Dla Mamy” oraz „Wyszukane smaki”, inicjatorkami są Bożena Czenko oraz Christina Masalska. Więcej o konkursach oraz działalności grupy można się zapoznać na profilu grupy „Polska Szkoła Wirtualna na Litwie”.

Źródło: Christina Masalska, Anna Pawiłowicz-Janczys

PODCASTY I GALERIE