Policja apeluje o ostrożność z fajerwerkami

W związku ze zbliżającym się Sylwestrem, kiedy niebo rozświetlają kolorowe fajerwerki, policja apeluje o odpowiedzialne obchodzenie się z pirotechniką, kupowanie jej wyłącznie w legalnych i licencjonowanych punktach sprzedaży. Funkcjonariusze zapoznają uczniów z używaniem środków pirotechnicznych, odnotowują naruszenia i kontrolują punkty sprzedaży wyrobów pirotechnicznych.

zw.lt
Policja apeluje o ostrożność z fajerwerkami

fot. BNS/ Rokas Lukoševičius

Z powodu niebezpiecznego użycia środków pirotechnicznych dochodzi do niezwykle bolesnych konsekwencji – oderwania kończyn, obrażeń oczu, twarzy lub innych części ciała. Urzędnicy informują, że prawdopodobieństwo obrażeń można zmniejszyć, jeśli produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z instrukcją produktu. W przypadkach, gdy wyrób pirotechniczny nie działa, zabrania się jego demontażu lub próby ponownego odpalenia. To niewłaściwe użycie produktów, nieprzestrzeganie instrukcji, demontaż produktu lub próba jego ponownego zapalenia powoduje największe obrażenia.

Policja sprawdza sklepy pirotechniczne

W okresie świątecznym zwiększa się liczba miejsc, w których można kupić wyroby pirotechniczne, dlatego policjanci prowadzą działania profilaktyczne i sprawdzają, czy punkty sprzedaży posiadają zezwolenia lub prowadzą sprzedaż wyłącznie licencjonowanych kategorii wyrobów. W celu ograniczenia nielegalnego handlu policjanci będą sprawdzać miejsca sprzedaży wyrobów pirotechnicznych.

Zajmuje się również edukacją dzieci

Co roku na przełomie starego i nowego roku policjanci edukują młodzież szkolną na temat zakupu, użytkowania i grożącej odpowiedzialności za materiały pirotechniczne. Zwracają uwagę, że biorąc pod uwagę stopień zagrożenia pirotechniką określony przez prawo, nabywanie pirotechniki jest zabronione dla dzieci poniżej 14 roku życia, a niektóre mocniejsze fajerwerki można kupić wyłącznie od 16 lub 18 roku życia. Istnieją urządzenia pirotechniczne, których mogą używać i kupować wyłącznie profesjonalni pirotechnicy.

Odpowiedzialność za wykroczenia

  • Odpowiedzialność za naruszenie procedury nabywania i używania cywilnych środków pirotechnicznych – to wykroczenie administracyjne podlega karze upomnienia lub grzywny od 14 do 30 EUR, w przypadku ponownego wykroczenia – grzywny od 14 do 60 EUR. Ponadto za takie wykroczenia administracyjne popełnione podczas imprezy w miejscu publicznym może zostać nałożony zakaz wstępu na imprezy w miejscu publicznym na okres od 1 do 2 lat.
  • Używanie fajerwerków w nieodpowiedniej porze dnia lub używanie nadmiernie hałaśliwych fejerwerków skutkuje odpowiedzialnością przewidzianą w Kodeksie Cywilnym (zakłócenie porządku publicznego). Za to wykroczenie administracyjne grozi grzywna w wysokości od 20 do 80 EUR, w przypadku ponownego wykroczenia – grzywna w wysokości od 80 do 300 EUR. Takie wykroczenia administracyjne popełnione podczas imprezy organizowanej w miejscu publicznym mogą skutkować zakazem wstępu na imprezy organizowane w miejscach publicznych na okres od 1 miesiąca do 1 roku.
  • Nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego obchodzenia się z fajerwerkami, które może spowodować pożar lub wybuch, skutkuje odpowiedzialnością przewidzianą w Kodeksie Cywilnym (nieprzestrzeganie lub naruszenie ustawy o ochronie ludności Republiki Litewskiej i innych aktów prawnych regulujących bezpieczeństwo cywilne). To wykroczenie administracyjne pociąga za sobą grzywnę od 20 do 70 EUR, a dla kierowników osób prawnych lub innych osób odpowiedzialnych – od 30 do 600 EUR.
  • Osoby w wieku od 16 lat odpowiadają za wykroczenia administracyjne, ale rodzice mogą również zostać pociągnięci do odpowiedzialności za wykroczenia administracyjne popełnione przez dzieci w wieku poniżej 16 lat – stanowi to art. 73 Kodeksu Cywilnego (niekorzystanie z władzy rodzicielskiej lub korzystanie z niej wbrew interesom dziecka). Będzie skutkowało upomnieniem dla rodziców, a jeśli będzie się to powtarzało – karą grzywny od 10 do 100 EUR.

Źródło: ELTA

PODCASTY I GALERIE