Polak w drodze. Najpopularniejsze kierunki emigracji Polaków

Polski Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał informacje o najpopularniejszych kierunkach emigracji Polaków. Od dwóch lat pierwsze miejsce w zestawieniu zajmują Niemcy, wyprzedzające Wielką Brytanię. Listę zamykają Portugalia, Finlandia i Grecja.

PAI
Polak w drodze. Najpopularniejsze kierunki emigracji Polaków

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Tendencją jest spadek liczby emigrantów we wszystkich badanych krajach z wyjątkiem Holandii, gdzie przybyło 2 tysiące emigrantów z Polski. Dane dotyczą roku 2019 i zapewne ulegną dużej modyfikacje w czasie globalnej pandemii.

Państwa, w których żyje najwięcej emigrantów z Polski:

  • Niemcy – 704 tys.
  • Zjednoczone Królestwo – 678 tys.
  • Holandia – 125 tys.
  • Irlandia – 112 tys.
  • Włochy – 88 tys.
  • Norwegia – 88 tys.
  • Francja – 63 tys.
  • Belgia – 53 tys.
  • Szwecja – 51 tys.
  • Austria – 41 tys.

„Podobnie jak w poprzednich latach, głównym powodem wyjazdów za granicę była chęć podjęcia tam pracy. Wskazują na to wyniki polskich badań statystycznych prowadzonych w gospodarstwach domowych” – wskazuje raport GUS. Wiekowo na emigrację w 2019 roku decydowały się – lub zadeklarowały fakt emigracji czyli podjęły decyzję o pozostaniu – główne osoby w przedziale wiekowym 30-39 lat.

Według danych GUS, pod koniec 2019 roku poza granicami Polski mieszkało 2 mln 415 tys. Polaków co było wartością mniejszą niż w latach poprzedzających badanie. Jako powód wskazuje się powroty z Wielkiej Brytanii spowodowane faktem wyjścia tego kraju z Unii Europejskiej.

PODCASTY I GALERIE