Polacy ”rządzą” na Litwie, w Irlandii i Islandii

Największy polski portal internetowy ze zbiorem grafiki przeważnie o tematyce humorystycznej kwejk.pl opublikował mapę Europy według największych mniejszości narodowych.

zw.lt
Polacy ”rządzą” na Litwie, w Irlandii i Islandii

Fot. kwejk.pl

Z mapy wynika, że na Litwie, w Islandii oraz Irlandii polska mniejszość jest największa. W sąsiedniej Polsce dominuje mniejszość niemiecka, a na Łotwie i Estonii – mniejszość rosyjska.

Zgodnie ze spisem ludności z 2011 roku na Litwie mieszka 200 tys. 317 osób polskiej narodowości, co stanowi 6,6 proc. ogółu ludności.

PODCASTY I GALERIE