Pokaż mi, co publikujesz na facebooku, a powiem ci, kim jesteś

Naukowcy z Walencji (Hiszpania) opracowali nowatorskie narzędzie, które jest w stanie bezbłędnie określić płeć oraz wiek autorów wpisów i komentarzy zamieszczanych na portalach społecznościowych.

PAP
Pokaż mi, co publikujesz na facebooku, a powiem ci, kim jesteś

Fot. BFL/Andrius Ufartas

amierzeniem badaczy jest wykorzystanie go do profilowania użytkowników sieci, m.in. w celu wykrywania przypadków pedofilii. Będzie to również cenne narzędzie dla firm, umożliwiające tworzenie bardziej ukierunkowanych na konkretnego klienta działań marketingowych.

Autorami patentu są informatycy z Politechniki w Walencji, a artykuł na temat ich pracy ukazał się w najnowszym numerze czasopisma „Information Processing & Management”.

„Informacje na temat wieku i płci użytkowników mediów społecznościowych nie zawsze są znane i ogólnie dostępne. A nawet jeśli są jawne, wcale nie muszą być prawdziwe – mówi dr Paolo Rosso, główny autor pracy. – Nasze narzędzie potrafi odkodować te informacje dzięki specjalnej aplikacji wykorzystującej lingwistyczne techniki analityczne i obliczeniowe”.

Jak to działa?

Narzędzie opracowane przez zespół Rosso wykorzystuje teorię grafów do analizy języka używanego przez użytkowników mediów społecznościowych. Analizuje odmianę czasowników, najczęściej powtarzające się kategorie gramatyczne, strukturę dyskursu, typy używanych wyrażeń i ładunek emocjonalny wypowiedzi. Na podstawie zebranych danych ustala następnie, czy osoba będąca autorem anonimowego tekstu jest mężczyzną, kobietą, nastolatkiem, młodym dorosłym, czy człowiekiem w wieku średnim.

„Odbywa się to tak: bierzemy jakiś tekst i wyodrębniamy z niego kategorie gramatyczne, w oparciu o które tworzymy wstępny wykres. Wykres ten jest następnie wzbogacony o informacje na temat wyrażonych w tekście emocji, używanych konstrukcji językowych, rodzajów czasowników i rzeczowników itp. Jeszcze później, wykorzystując teorię grafów, nasza aplikacja oblicza wagi wszystkich elementów uwzględnionych w analizie danej wypowiedzi i na tej podstawie przedstawia wyniki” – wyjaśnia Francisco Rangel, jeden ze współautorów pracy.

Nowatorska aplikacja już teraz jest wykorzystywana przez włoską policję w dochodzeniach dotyczących zagrożeń bombowych. Pozwala ona monitorować podejrzane konta i określać nie tylko profile użytkowników oraz wyłapywać podejrzane sekwencje językowe, ale także umożliwia stwierdzenie, czy konta należą do prawdziwych osób, czy może są to profile fałszywe.

PODCASTY I GALERIE