Podlaskie: Pasterki również po litewsku w skupiskach mniejszości litewskiej na Suwalszczyźnie

Po dwie pasterki odprawione zostaną w sobotę wieczorem i w nocy z soboty na niedzielę w kilku parafiach na Suwalszczyźnie, gdzie są skupiska mniejszości litewskiej w Polsce. Zgodnie z wieloletnią tradycją, jedno takie nabożeństwo zostanie odprawione po polsku, drugie po litewsku.

PAP
Podlaskie: Pasterki również po litewsku w skupiskach mniejszości litewskiej na Suwalszczyźnie

Fot. BNS

Po dwie pasterki odprawione zostaną w parafiach katolickich w Sejnach, Puńsku i w Smolanach. Również świąteczne nabożeństwa w Boże Narodzenie, podobnie jak w każdą niedzielę, będą tam odprawiane w obu językach i wierni mają wybór, czy wolą mszę św. po polsku, czy po litewsku.

W parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach pasterka po litewsku rozpocznie się o godz. 22. Po niej, o północy, będzie odprawione nabożeństwo po polsku. Uroczystości po litewsku odbędą się również w parafialnej kaplicy w Żegarach.

Puńsk uważany jest za najbardziej litewską gminę w Polsce, a tamtejsza parafia katolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest też największą parafią tej mniejszości narodowej. Szacuje się, że z 4 tys. wiernych w parafii w Puńsku, ponad 3 tys. to mniejszość litewska.

Rokrocznie zmienia się tam kolejność pasterek. W tym roku o godz. 21 będzie nabożeństwo po polsku, a dwie godziny później – po litewsku. Pół godziny przed pasterkami wierni będą mogli wspólnie śpiewać kolędy.

Kolejność tych tradycyjnych nabożeństw w obu językach zmienia się również w parafii św. Izydora Oracza w Smolanach. W tym roku pierwsza będzie tam pasterka po litewsku (o godz. 22), a o północy odprawiona zostanie pasterka w języku polskim.

Polscy Litwini mieszkają głównie na Suwalszczyźnie. Organizacje tej mniejszości szacują jej liczebność na 20-25 tys. osób. W spisie powszechnym z 2011 r. narodowość litewską zadeklarowało około 8 tys. osób. Danych ze spisu z 2021 roku jeszcze nie ma.

PODCASTY I GALERIE