Po decyzji rady nie będzie już pomnika żołnierzy radzieckich na cmentarzu Antokolskim

W różnych miastach Litwy usunięto już około 10 sowieckich pomników, m.in. w Kłajpedzie, Poniewieżu, Mariampolu, Rosieniach i Połądze. 5 października Rada Miasta Wilna podejmie ostateczną decyzję, po której będzie możliwe usunięcie pomników żołnierzy II wojny światowej na cmentarzu na Antokolu, gdzie pochowanych jest ponad 3 tys. żołnierzy radzieckich.

madeinvilnius.lt
Po decyzji rady nie będzie już pomnika żołnierzy radzieckich na cmentarzu Antokolskim

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

Choć faktycznie 6 figuralnych stel przez długi czas były powierniczo zarządzanych przez samorząd, formalnie do tej pory były uważane za własność państwową i zgodnie z procedurą przejmowania mienia państwa Republiki Litewskiej na własność samorządu, mogły zostać przejęte jedynie decyzją rady miejskiej. Samorząd może przenosić, przekazywać w zarządzanie, używać i rozporządzać tylko nieruchomością, która należy do niej na mocy prawa własności.

Zgodnie z planem pomnik żołnierzy radzieckich zostanie usunięty, starając się go nie uszkodzić, prace mają zostać zakończone do 1 listopada. O tym, gdzie pomniki zostaną umieszczone po usunięciu – w muzeum czy gdzie indziej – nadal będzie decydowane, ale wiadomo, że nie będą już w przestrzeni publicznej stolicy (stele przedstawiają lub są elementem działań nazistowskich Niemców, lub armii ZSRR, lub innych służb specjalnych tych państw, które dokonywały represji wobec ludności litewskiej lub rzeźb, wizerunków, napisów lub innych symboli promujących ich członków).

Podobnie jest z pomnikiem P. Cvirki, który został usunięty w listopadzie ubiegłego roku: decyzja Rady określi fakt przejęcia pomnika P. Cvirki z prawa powierniczego. Obiekt ten zostaje przejęty przez Litewskie Muzeum Narodowe.

Przypomina się, że w czerwcu br. Departament Dziedzictwa Kulturowego doprecyzował ustawę Rady ds. Oceny Grobów Żołnierzy Związku Radzieckiego II Wojny Światowej, skreślając z opisu cennych dóbr 6 stel figuralnych przedstawiających żołnierzy radzieckich. Do tej pory kompleks „Groby Żołnierzy II Wojny Światowej Związku Radzieckiego” miał rangę regionalną, był uważany za pomnik, dlatego też w celu usunięcia rzeźb konieczna była zmiana przepisów prawnych.

PODCASTY I GALERIE