Perspektywy sytuacji ekonomiczno-geopolitycznej w strefie zgniotu

W dniu 2 października 2023 roku odbyło się tradycyjne spotkanie Forum Przedsiębiorczości Polskiej "Korona", na które zaproszone zostały polskie firmy z Litwy. Spotkanie rozpoczął prezes "Korony", Paweł Giliauskas, witając gości i przedstawiając Forum. Każdy z uczestników miał okazję przedstawić swoją firmę oraz omówić obszary, w których potrzebuje wsparcia.

zw.lt
Perspektywy sytuacji ekonomiczno-geopolitycznej w strefie zgniotu

Największą uwagę położono na prezentację pt. „Perspektywy sytuacji ekonomiczno-geopolitycznej w strefie
zgniotu”. Prezentację przygotował i przedstawił Artur Płokszto, ekspert w dziedzinie ekonomii i geopolityki.

W trakcie prezentacji omówiono kilka kluczowych kwestii, które wpływają na obecną sytuację gospodarczą i
geopolityczną w Europie. Skoncentrowano się na analizie wzrostu PKB oraz poziomu inflacji w krajach
bałtyckich, Polsce, Rosji i Niemczech. Ta analiza ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorców, pomagając im
zrozumieć aktualną kondycję gospodarczą regionu.

Artur Płokszto przedstawił również prognozy Europejskiego Banku Centralnego (ECB) dotyczące sytuacji
ekonomicznej w Europie. Te prognozy stanowią istotne narzędzie dla przedsiębiorców, wspomagając ich
podejmowanie mądrych decyzji inwestycyjnych i biznesowych.

Spotkania takie, jak to organizowane przez Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”, stanowią doskonałą
okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń między przedsiębiorcami oraz ekspertami. Pozwalają one również na
lepsze zrozumienie bieżącej sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej, co jest kluczowe dla sukcesu działalności
gospodarczej. Prezentacja Andrzeja Płokszto na temat perspektyw ekonomiczno-geopolitycznych była więc
cennym wkładem w poszerzanie wiedzy i analizę dla uczestników spotkania, co może pomóc firmom
podejmować mądre decyzje biznesowe oraz lepiej zrozumieć globalne trendy gospodarcze.

PODCASTY I GALERIE