Paracetamol może mieć związek z autyzmem i ADHD

Obecność we krwi pępowinowej substancji wskazujących, że matka przyjmowała acetaminofen (paracetamol), wydaje się mieć związek z ryzykiem ADHD oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu u dziecka – wynika z badań naukowców Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health (USA).

PAP
Paracetamol może mieć związek z autyzmem i ADHD

Fot. Michal Jarmoluk/Pixabay

Acetaminofen to najczęściej używany przez kobiety w ciąży lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Podaje się go także małym dzieciom. Ponad 65 proc. kobiet w USA i około 50 proc. w Europie stosowało acetaminofen w czasie ciąży.

Już wcześniejsze badania prowadzone na zwierzętach i ludziach wykazały jednak związek pomiędzy przedurodzeniową (prenatalną) i okołourodzeniową ekspozycją na paracetamol a zwiększonym ryzykiem wystąpienia w dzieciństwie niekorzystnych zdarzeń, w tym astmy, niezstąpienia jąder (wnętrostwa) i zaburzeń rozwoju układu nerwowego, w tym deficytu uwagi/nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD).

Acetaminofen przenika przez barierę łożyskową do krwi płodu i utrzymuje się tam przez długi czas.

W najnowszych badaniach naukowcy z Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health przeanalizowali dane dotyczące 996 matek i ich dzieci objętych badaniem Boston Birth Cohort.

Analiza ujawniła związek między osoczowymi markerami płodowej ekspozycji na acetaminofen a zwiększonym ryzykiem wystąpienia u dzieci ADHD i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Widoczny był związek między poziomem biomarkerów i częstością występowania ASD/ADHD.

Zdaniem autorów konieczne są dalsze badania prawdopodobnej zależności między acetaminofenem a zaburzeniami takimi jak ADHD i ASD.

PODCASTY I GALERIE