Papież wzywa Polaków do czynnego miłosierdzia

W środę (7 kwietnia) ojciec Święty zwrócił uwagę, że Zmartwychwstanie Jezusa wzywa do dawania świadectwa. W tym wydarzeniu objawia się najgłębsza prawda o człowieku. Życzył, aby radość i pokój, które przynosi Zmartwychwstały były dla każdego źródłem pocieszenia i nadziei.

zw.lt
Papież wzywa Polaków do czynnego miłosierdzia

fot. Roman Niedźwiecki

Do Polaków Franciszek powiedział:

„Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, w niedzielę będziemy obchodzili Święto Miłosierdzia Bożego. Ustanawiając je, św. Jan Paweł II przypomniał nam, że «liturgia tej niedzieli zdaje się wytyczać szlak miłosierdzia, które odbudowuje więź każdego człowieka z Bogiem, a zarazem tworzy także między ludźmi nowe relacje braterskiej solidarności – podkreślił Papież. Chrystus nauczył nas, że człowiek nie tylko doświadcza i dostępuje miłosierdzia Boga samego, ale także jest powołany do tego, ażeby sam czynił miłosierdzie drugim: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią» (Mt 5, 7). Zwróćmy się z ufnością do miłosiernego Chrystusa i prośmy dla nas o łaskę przebaczenia oraz czynnej miłości wobec bliźniego. Z serca wam błogosławię.“

PODCASTY I GALERIE