Papież: wojna na Ukrainie jest świętokradcza, trzeba zrobić wszystko, by ją zatrzymać

Wojna na Ukrainie jest świętokradcza, trzeba zrobić wszystko, by ją zatrzymać i otworzyć drogi pokoju - powiedział papież Franciszek podczas spotkania z delegacją Światowego Kongresu Żydów we wtorek w Watykanie. Wyraził przekonanie, że chrześcijanie i Żydzi muszą wspólnie działać, by uczynić świat „bardziej braterskim”.

PAP
Papież: wojna na Ukrainie jest świętokradcza, trzeba zrobić wszystko, by ją zatrzymać

fot. Roman Niedźwiecki

„Dzisiaj w wielu rejonach świata pokój jest zagrożony. Uznajemy wspólnie, że wojna, każda wojna jest zawsze i wszędzie porażką dla całej ludzkości” – mówił papież w czasie audiencji.

„Myślę o wojnie na Ukrainie, wojnie świętokradczej, która zagraża Żydom i chrześcijanom, w ten sam sposób pozbawiając ich bliskich, domów, dóbr, życia. Tylko dzięki poważnej woli zbliżenia jednych do drugich i braterskiemu dialogowi możliwe jest przygotowanie terenu dla pokoju” – dodał.

„Jako Żydzi i chrześcijanie starajmy się zrobić wszystko, co możliwe jest z ludzkiego punktu widzenia, by zatrzymać wojnę i otworzyć drogi pokoju” – oświadczył Franciszek.

Zauważył również: „W świetle dziedzictwa religijnego, które dzielimy, patrzymy na teraźniejszość jak na wyzwanie, które nas łączy, jako napomnienie, by działać razem. Naszym dwóm wspólnotom wiary powierzone jest zadanie wspólnej pracy, aby uczynić świat bardziej braterskim, walcząc z nierównościami i krzewiąc większą sprawiedliwość, aby pokój nie pozostał tylko obietnicą na tamtym świecie, ale był rzeczywistością i na tym”.

„Droga pokojowej koegzystencji zaczyna się od sprawiedliwości, która razem z prawdą, miłością i wolnością jest jednym z podstawowych warunków trwałego pokoju na świecie” – mówił papież, przywołując encyklikę św. Jana XXIII „Pacem in terris” z 1963 roku.

„Ileż istot ludzkich, stworzonych na obraz i podobieństwo Boga, zostało okaleczonych w ich godności z powodu niesprawiedliwości, która rani planetę i stanowi zasadniczą przyczynę tylu konfliktów, bagna wojen i przemocy” – stwierdził.

Zdaniem papieża Bóg „zachęca nas do oczyszczenia tego bagna niesprawiedliwości, pochłaniającego braterską koegzystencję na świecie tak, jak niszczenie środowiska zagraża zdrowiu Ziemi”.

Według Franciszka wspólne i konkretne inicjatywy, by krzewić sprawiedliwość, wymagają „odwagi, współpracy i kreatywności”.

PODCASTY I GALERIE