Opieka nad wnukami sprzyja dłuższemu życiu

Seniorzy, którzy pomagają w opiece nad wnukami, żyją dłużej niż ich rówieśnicy nieangażujący się w taką pomoc – wynika z pracy opublikowanej na łamach pisma „Evolution and Human Behavior”.

PAP
Opieka nad wnukami sprzyja dłuższemu życiu

Fot. Małgorzata Kozicz

Badacze procesów ewolucyjnych wysunęli już wcześniej propozycję, że zjawisko opiekowania się wnukami przyczyniło się do wydłużenia średniej ludzkiego życia (tzw. hipoteza babci). Związana z tym aktywacja odpowiednich połączeń nerwowych oraz układu hormonalnego jest też uważana za mechanizm, który miał udział w ewolucji zachowań altruistycznych ludzi wobec osób niespokrewnionych oraz zdolności do współpracowania z innymi.

Międzynarodowy zespół naukowców pod kierunkiem Sonji Hilbrand z Uniwersytetu w Bazylei przeanalizował dane zbierane od 1990 r. do 2009 r. w grupie ponad 500 seniorów liczących od 70. do 103. lat.

Okazało się, że starsze osoby, które pomagały w opiece nad wnukami (ale nie były ich wyłącznymi opiekunami) były o 37 proc. mniej narażone na zgon w kolejnej dekadzie, niż ich rówieśnicy, którzy tego nie robili. W analizie uwzględniono wiek, stan zdrowia fizycznego, status społeczno-ekonomiczny badanych oraz różne czynniki dotyczące ich dzieci i wnuków.

Rzadziej umierali również seniorzy, którzy nie mieli wnuków, ale w inny sposób udzielali wsparcia swoim dzieciom.

Korzystny wpływ na długość życia miało też pomaganie osobom niespokrewnionym. Bezdzietni seniorzy dający wsparcie emocjonalne innym ludziom żyli średnio o trzy lata dłużej niż starsi ludzie nieudzielający takiej pomocy.

Naukowcy spekulują, że pomaganie innym może sprzyjać lepszemu zdrowiu i dłuższemu życiu seniorów m.in. dlatego, że daje im poczucie celu i poprawia samoocenę.

Współautor najnowszej pracy Ralph Hertwig z Max-Planck-Institute fur Bildungsforschung w Berlinie zastrzega jednak, że angażowanie się w pomoc dla innych ludzi nie powinno być postrzegane jako panaceum na dłuższe życie i lepsze zdrowie. Jak z każdą rzeczą również tu trzeba zachować umiar. Z badań wynika bowiem, że zbytnie poświęcanie się dla innych może powodować silny stres, który negatywnie odbija się na zdrowiu fizycznym i psychicznym.

PODCASTY I GALERIE