Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii”

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Nowym Sączu po raz kolejny organizuje Ogólnopolski Konkurs Historyczny dla uczniów szkół podstawowych i środowisk polonijnych „Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii”.

zw.lt
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii”

Konkurs ma na celu upamiętnienie postaci generała brygady pilota Stanisława Skalskiego – jednego z najlepszych polskich pilotów myśliwskich II wojny światowej, bohatera Bitwy o Anglię, generała broni Tadeusza Rozwadowskiego współtwórcy Cudu nad Wisłą w 1920 r., ks. dr. Piotra Stacha prorektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

Honorowy patronat prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie (do wyboru): pracy modelarskiej, prezentacji multimedialnej, pracy plastycznej upamiętniających postać generała brygady pilota Stanisława Skalskiego – jednego z najlepszych polskich pilotów myśliwskich II wojny światowej, bohatera Bitwy o Anglię; generała broni Tadeusza Rozwadowskiego współtwórcy Cudu nad Wisłą w 1920 r.;  ks. dr. Piotra Stacha prorektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

Informacje dotyczące przebiegu i wyników konkursu będą sukcesywnie zamieszczane na stronie www.sp21sacz.edu.pl oraz www.kuratorium.krakow.pl (zakładki Konkursy/turnieje).

Szkoła zgłasza udział w konkursie do 14 lutego 2023 r. 

Szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu.

Współorganizatorem Konkursu jest: 21. Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza z Rzeszowa, 1. Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania Kraków-Balice im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego, Aeroklub Nowy Targ, Aeroklub Podhalański Nowy Sącz.

Komitet Honorowy: Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej, Anna Paluch Poseł RP, Arkadiusz Mularczyk Poseł RP, Andrzej Gut-Mostowy Sekretarz stanu Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. promocji marki polskiej, Jan Duda Poseł RP, Jan Hamerski Senator RP, Ryszard Legutko Poseł PE, Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty, kpt. inż. Jan Jastrzębski Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych, Wiesław Lechowicz Biskup Polowy Wojska Polskiego, Andrzej Jeż Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, Karol Nawrocki Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Piotr Duda Przewodniczący NSZZ Solidarność, prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska, Ludomir Handzel Prezydent Miasta Nowego Sącza.

PODCASTY I GALERIE