Niezwykłe Pasje – Niezwykłych Ludzi. Szlachetna pasja pomagania innym

W tragicznym czasie rosyjskiej agresji na Ukrainę trudno mówić o niezwykłych pasjach. Ale warto mówić o szlachetnych pasjach. A właściwie o jednej – o szlachetnej pasji pomagania innym. Tymi, którzy potrzebują takiej pomocy są z pewnością uchodźcy wojenni z Ukrainy. Gośćmi kolejnego wydania audycji „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi” są cztery osoby – różnych zawodów, różnego pochodzenia. Ale Urszulę Zawadzką, Krzysztofa Jabłuszewskiego, Mirosława Szymańskiego i Marię Ryżyk łączy właśnie szlachetna pasja niesienia pomocy potrzebującym. Co robią, jakie działania zdecydowali się podjąć? – o tym opowiadają Krzysztofowi Renikowi w audycji „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. Warto posłuchać ludzi, którzy realizują szlachetną pasję niesienia pomocy uchodźcom wojennym.

zw.lt
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej