Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Prof. Adam Dobroński

Powstanie Styczniowe było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym mieszkańców I Rzeczpospolitej. Obejmowało swym zasięgiem Koronę, Wielkie Księstwo Litewskie oraz część Rusi. Kolejny gość audycji „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi” profesor Adam Dobroński, historyk, opowiada w rozmowie z Krzysztofem Renikiem kim byli powstańcy, z jakich środowisk się wywodzili, jakie motywacje sprawiły, iż wstąpili w szeregi powstańczych partii. Jaki był bilans działań powstańczych? Dlaczego po upadku Powstania długo nie podejmowano zrywów niepodległościowych? Dlaczego ideę romantycznej walki zbrojnej zastąpiła idea pozytywistycznej pracy organicznej i pracy u podstaw? Na tak postawione pytania odpowiada profesor Adam Dobroński w audycji „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”.

zw.lt
Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Prof. Adam Dobroński

Fot. Elżbieta Dziuk

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej