Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Adam Czesław Dobroński

Ich szczątki wróciły do Ojczyzny. Uroczystość złożenia prochów prezydentów RP na wychodźstwie: Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego, a także prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, w Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie stała się okazją do przypomnienia w audycji „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi” dziejów sześciu polskich prezydentów działających na emigracji w okresie II wojny światowej, a także po jej zakończeniu w Londynie. Niezwykłą opowieść przypominającą sylwetki sześciu prezydentów RP na wychodźstwie przedstawia profesor Adam Czesław Dobroński, historyk, wieloletni szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem profesor Dobroński wyjaśnia, jaką odegrali w historii Polski prezydenci działający na emigracji.

zw.lt
Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Adam Czesław Dobroński

fot. Elżbieta Dziuk

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej