Niektórym osobom proponuje się obowiązkowe wizyty u lekarzy

Proponuje się umieszczenie na liście osób z obowiązkowymi badaniami lekarskimi tych mieszkańców, którzy ze względu na wiek i płeć są objęci programami profilaktyki chorób. Sugeruje się, aby pracodawcy udzielili im płatnego dnia wolnego na wizyty lekarskie.

BNS
Niektórym osobom proponuje się obowiązkowe wizyty u lekarzy

Fot. BNS/Andrius Ufartas

W tym czasie przedstawiciel związków zawodowych proponował nie dzielenie dni wolnych, ale przedłużenie urlopów pracowników. Pracodawcy twierdzą, że taką kontrolę zdrowia mógłby sfinansować Fundusz Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Według Socjaldemokratki Orinty Leiputė i Rimantė Šalaševičiūtė, członkiń Komisji Zdrowia, którzy zarejestrowały takie zmiany w ustawie o bezpieczeństwie i zdrowiu pracowników, zainicjowanie zmian było spowodowane niską aktywnością osób w wieku produkcyjnym w zakresie profilaktyki chorób programy.

Według nich, jeśli ludzie będą zobligowani do sprawdzania stanu zdrowia, możliwe będzie wykrywanie chorób na wczesnym etapie i uniknięcie długich okresów niezdolności do pracy.

„Statystyki pokazują, że ludzie nie składają wniosków, ponieważ nie mają na to czasu – tylko jedna trzecia osób korzysta z możliwości sprawdzenia swojego stanu zdrowia zgodnie z programami profilaktycznymi” – powiedziała BNS O. Leiputė.

Według niej, zapewnienie płatnego urlopu na taką kontrolę stanu zdrowia nie byłoby dużym obciążeniem finansowym dla pracodawców.

„Nie będą to częste wizyty, które byłyby kosztowne dla pracodawców. 3 programy w 5 lat. Większej straty nie będzie” – oznajmiła O. Leiputė.

Andrius Romanovskis, prezes Litewskiej Konfederacji Biznesu, jest przekonany, że szeroka dyskusja z przedstawicielami pracodawców i pracowników, a także z lekarzami jest konieczna z inicjatywy parlamentarzystów.

„Aby było to celowe i aby ludzie faktycznie z niego korzystali, a nie po prostu brali kolejny dzień wolny lub przyczyniali się do wakacji” – zapewnił BNS.

A. Romanovskisowi brakuje jasności co do tego, w jaki sposób pracodawca upewni się, że osoba, która otrzymała płatny dzień wolny, rzeczywiście poszła na badanie lekarskie. Według niego mógłby być finansowany nie przez pracodawcę, ale z budżetu Kasy Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego.

„Być może państwo lub instytucje medyczne nie robią czegoś, aby ludzie nie byli regularnie sprawdzani? Problem jest jasny, ale trzeba przedyskutować, czy ten środek jest odpowiedni do jego rozwiązania, bo ta ustawa reguluje warunki pracy w miejscu pracy” – pomyślał szef Litewskiej Konfederacji Biznesu.

Według A. Romanovskisa nowelizacja zostanie rozpatrzona w Radzie Trójstronnej, a dane o tym, ile osób korzysta z programów profilaktycznych, zostaną przeanalizowane: „Nie słyszałem o takich przypadkach, w których komisje rozjemcze rozstrzygały sytuacje, w których pracodawca nie dawał pracownikowi możliwości sprawdzenia się”.

Jeśli Sejm zaakceptuje poprawkę, pracodawca wypłaci pracownikowi jego średnią pensję za dzień wolny.

Inga Ruginienė, przewodnicząca Konfederacji Litewskich Związków Zawodowych, mówi, że pracodawcy muszą być zainteresowani inwestowaniem w zdrowie pracowników.

„Im zdrowszy jest pracownik, nie tylko lepiej wykonuje swoje obowiązki, ale także przyniesie pracodawcy większą wartość dodaną” – powiedziała BNS I. Ruginienė.

Była jednak oburzona, że ​​zgłaszane są propozycje zapewnienia płatnych lub bezpłatnych dni na samokształcenie, opiekę nad bliskimi lub inne sprawy, ale nie rozważa się możliwości przedłużenia urlopu.

„Ale dlaczego nie ma propozycji zwiększenia liczby dni urlopu wypoczynkowego? 20 dni to minimalny limit w Unii Europejskiej” – powiedziała I. Ruginienė.

Na Litwie pięć programów profilaktycznych finansowanych jest ze środków budżetowych, z których cztery to wczesna diagnostyka raka (szyjki macicy, piersi, okrężnicy i prostaty), a także badania ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. W 2021 roku przeznaczono na to 24,9 mln EUR – 5% więcej niż w 2020 roku i 26% więcej niż w 2019 roku.

Kontrole stanu zdrowia są obecnie obowiązkowe dla osób niepełnosprawnych, młodych ludzi poniżej 18 roku życia – co roku aż do osiągnięcia pełnoletności, a także dla tych, którzy pracują w nocy i na zmiany lub mogą być zagrożeni dla bezpieczeństwa i zdrowia ze względu na specyfikę ich pracy.

PODCASTY I GALERIE