Nie żyje kompozytor Marcin Błażewicz

W Poniedziałek Wielkanocny (5.04) zmarł Marcin Błażewicz - kompozytor i wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, były dziekan wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki tej uczelni. Miał 68 lat.

polskieradio.pl
Nie żyje kompozytor Marcin Błażewicz

Fot. Agencja Forum

Marcin Błażewicz urodził się 28 lutego 1953 w  Warszawie Za swoją twórczość kompozytorską otrzymał szereg nagród, m.in. w 1981 – III nagrodę na I Ogólnopolskim Konkursie na utwór chóralny a cappella w Legnicy za Pensées na 3 grupy chóralne (1977) oraz wyróżnienie na II Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na utwór kameralny w Białymstoku za Kammerkonzert na 14 solistów-kameralistów (1981), w 1983 – I nagrodę w kategorii utworów chóralnych na Warszawskim Konkursie Kompozytorskim Związku Kompozytorów Polskich za utwór Lokomotywa na 4-głosowy chór dziecięcy a cappella do wiersza Juliana Tuwima (1983), a w 1985 – nagrodę specjalną na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Music Today 1985” w Tokyo za Thanatos na flet solo (1984-85).

Był profesorem zwyczajnym i prowadził klasę kompozycji w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, a także czytanie partytur, propedeutykę kompozycji oraz instrumentację, która stanowiła centrum jego zainteresowań. W latach 1999-2002 i 2005-2008 był prodziekanem wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki UMFC, a w latach 2008 – 2012 dziekanem tego wydziału. W kadencji 2012–2016 sprawował funkcję kierownika Katedry Kompozycji. Był promotorem 9 doktoratów, m.in. Dariusza Przybylskiego, Eunho Changa, Krzesimira Dębskiego i Ignacego Zalewskiego.

Marcin Błażewicz był animatorem życia muzycznego. Pełnił wiele funkcji społecznych. W latach 1983-87 był organizatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Forum Nowej Muzyki w Warszawie. W latach 1990-92 pełnił funkcję prezesa polskiej sekcji Jeunesses Musicales, a od 1990 do 1994 – wiceprezesa Towarzystwa Sztuki Perkusyjnej. Jednocześnie w latach 1986-98 był kierownikiem muzycznym Teatru Polskiego Radia oraz redaktorem Polskiego Radia BIS. W 2000 r. założył czasopismo o muzyce i sztukach pokrewnych „Muzyka21”, którego był do 2001 redaktorem naczelnym. Sprawował także funkcję przewodniczącego sekcji muzyki poważnej ZAiKS (2006-2013).

Jego twórczość była przedmiotem wielu publikacji i seminariów w kraju i za granicą (Niemcy, USA), a także prac magisterskich, przewodów doktorski i habilitacyjnych. W 2015 r. ukazała się książka dr. hab. Leszka Lorenta Ineffabilis poświęcona utworom perkusyjnym kompozytora.

Marcin Błażewicz został uhonorowany Nagrodą im. Stanisława Wyspiańskiego za całokształt twórczości (1988) oraz dwukrotnie Prix Italia (1989, 1990).

PODCASTY I GALERIE