Nie tylko inteligencja może być ważna dla osiągania życiowych sukcesów

Przegląd dostępnych badań wskazuje, że do sukcesu w szkole i przyszłej kariery, poza zdolnościami poznawczymi dzieci, mogą przyczyniać się ich różnorodne, inne umiejętności.

PAP
Nie tylko inteligencja może być ważna dla osiągania życiowych sukcesów

Fot. PAP/EPA / RALF HIRSCHBERGER

Ważna jest np. zdolność koncentracji, samoregulacji czy wytrwałość.

Naukowcy z University of Adelaide i University of Bristol postanowili sprawdzić, w jakim stopniu wyniki w szkole i późniejszy rozwój życia zawodowego zależą od inteligencji w wieku do 12 lat, a w jakim od innych rodzajów sprawności.

W swoim projekcie, opisanym na łamach magazynu „Nature Human Behaviour”, przeprowadzili, jak twierdzą, pierwszy systematyczny przegląd całej dostępnej literatury naukowej na ten temat.

„Takie cechy, jak zdolność koncentracji, samoregulacja czy wytrwałość w dzieciństwie były badane przez psychologów, ekonomistów, epidemiologów; niektóre z nich, jak wykazano, wpływają na późniejsze życie” – mówi prof. John Lynch z University of Adelaide.

Niestety, trzeba zaznaczyć, że jakość wielu prac pozostawia dużo do życzenia.

„Istnieje pokaźna pula dowodów popierających tezę o znaczącej roli innych zdolności niż poznawcze i pokazujących, jak zdolności te wpływają na dalsze życie. Jednak dowodom tym daleko do spójności” – przyznaje ekspert.

W czasie analizy ponad 550 badań naukowcy odkryli np., że tylko 40 proc. z nich było wystarczająco dobrze przeprowadzonych, aby mogły zostać włączone do opracowania.

Naukowcy zwracają więc uwagę, że ten obszar tematyczny wymaga dalszych, szeroko zakrojonych analiz.

Można już jednak zauważyć pewne zależności wyłaniające się z wyników przeprowadzonych dotąd projektów naukowych.

„W opublikowanych dotąd badaniach istnieją wstępne dowody na to, że zdolności inne niż poznawcze są powiązane z osiągnięciami akademickimi a także funkcjonowaniem psychologicznym, możliwościami kognitywnymi i językowymi. Jednak zdolności poznawcze nadal pozostają istotne” – wyjaśnia współautorka publikacji prof. Lisa Smithers.

PODCASTY I GALERIE