Nabiór wniosków stypendialnych na semestr jesienny 2022/2023

Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" ogłasza nabór wniosków stypendialnych na semestr jesienny roku akademickiego 2022/2023 w ramach zadania publicznego pn. „Program stypendialny PLus – Aktywny Student”. O stypendium mogą ubiegać się wszyscy studenci polskiego pochodzenia. Nabór wniosków stypendialnych na semestr jesienny roku akademickiego 2022/2023, będzie trwał od 8 września 2022 r. do 14 października 2022 r.

zw.lt
Nabiór wniosków stypendialnych na semestr jesienny 2022/2023

fot. pol.org.pl

Studenci o stypendium aplikują za pośrednictwem Systemu Rejestracji Wniosków Stypendialnych (SRWS) na stronie internetowej Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, wypełniając elektroniczny formularz wniosku stypendialnego oraz załączając dokumenty wymienione w Regulaminie Stypendialnym § II, pkt. 3.

Studentów, którzy prowadzą aktywną działalność społeczną zachęcamy do dołączenia do wniosku stypendialnego opisu swoich działań ze wskazaniem ich wymiaru (liczba godzin), tj. raportu polonijnego poświadczonego przez przedstawiciela organizacji. Wnioski stypendialne posiadające raport polonijny będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Zaznaczamy, iż rejestracja dokumentacji stypendialnej w systemie SRWS jest to jedyna możliwa forma złożenia aplikacji o stypendium. W przypadku problemów ze skorzystaniem z systemu SRWS prosimy o kontakt z p. Dorotą Guz:

e-mail: [email protected] oraz [email protected]
telefon: +48 226285557

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi RODO, wszyscy studenci aplikujący o stypendium, o decyzji Komisji Stypendialnej zostaną poinformowani przez Fundację za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane w systemie SRWS adresy mailowe.

Szczegóły dotyczące dalszej realizacji programu stypendialnego będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Premiera w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”.

PODCASTY I GALERIE