Mikroskop plazmonowy w smartfonie

Nowa technika mikroskopowa pozwoli na badanie pojedynczych cząsteczek za pomocą taniego i prostego sprzętu – informuje pismo "Nanoscale”.

PAP
Mikroskop plazmonowy w smartfonie

Fot. PAP/EPA / BRITTA PEDERSEN

Technikę opracował zespół Shubry Gangopadhyaya z University of Missouri (USA). Gangopadhyay poświęcił pracom nad tym zagadnieniem ponad 30 lat.

Badania na poziomie submikroskopowym wymagają zwykle użycia bardzo skomplikowanego sprzętu. Natomiast metoda opracowana w Missouri wykorzystuje mikroskopy optyczne, co obniża koszty i pozwala w prosty sposób wykrywać wiele różnych chorób. To ważne zwłaszcza w krajach rozwijających się. Zdaniem Gangopadhyaya możliwe będzie zastosowanie odpowiednio przystosowanych smartfonów do badań terenowych.

Kluczowym dla nowej techniki mechanizmem jest oddziaływanie pomiędzy światłem a powierzchnią metalowej kratki, prowadzące do zjawiska powierzchniowego rezonansu plazmonowego (SPR). Powierzchniowe plazmony są falami elektromagnetycznymi, które rozchodzą się równolegle do obszaru wzajemnych oddziaływań metal-dielektryk. Ponieważ fale działają na granicy metalu i ośrodka, oscylacje są bardzo czułe na jakiekolwiek zmiany tej granicy, jak adsorpcja molekuł przez powierzchnię metalu.

SPR jest dynamicznie rozwijającą się techniką obrazowania, pozwalającą na osiągnięcie rozdzielczości nawet 65 nanometrów, czyli typowej dla mikroskopu elektronowego. Podczas eksperymentów przeprowadzonych przez specjalistów z University of Missouri udało się wykryć za pomocą plazmonów na przykład obecność cząsteczek kortyzolu.

PODCASTY I GALERIE