Małe ptaki potrafią tworzyć długoletnie związki

Nie tylko duże, ale również małe ptaki potrafią tworzyć związki trwające całe lata, zarówno miłosne, jak i przyjacielskie – informują ornitolodzy na łamach „Bird Study”.

PAP
Małe ptaki potrafią tworzyć długoletnie związki

Fot. PAP/EPA / NADEEM KHAWER

Jak dotąd, ornitolodzy dużo więcej wiedzą o więziach społecznych wśród dużych ptaków, takich jak gęsi, łabędzie czy krukowate. Okazuje się jednak, że w trwałe związki, zarówno partnerskie, jak i przyjacielskie, wchodzą również małe ptaszki. Dowiodły tego badania czyżyków (Carduelis spinus).

Czyżyki potrafią żyć w stadach, które funkcjonują razem przez wiele lat i wędrują na dystansach nawet ponad tysiąca km – dowodzi zespół kierowany przez naukowców z Muzeum Historii Naturalnej w Barcelonie (Hiszpania).

Co więcej, jak wykazali badacze, samice czyżyków w niewoli preferują za partnera tego samca, którego znają.

„W badaniach pokazujemy, że czyżyk potrafi tworzyć stabilne relacje w stadzie, trwające kilka lat. Ponadto pokonuje z tym stadem odległość ponad 1000 km” – wyjaśnia główny autor, Juan Carlos Senar.

Naukowcy uzyskali dane z European Union for Bird Ringing (EURING), instytucji europejskiej odpowiedzialnej za obrączkowanie i śledzenie ptaków. Dane pochodziły z lat 1907-2011 i dotyczyły 42 tys. 707 osobników.

Dla większej pewności badania ograniczono do czyżyków, które wędrowały dalej niż 50 km od miejsca zaobrączkowania, ponieważ mniejszy dystans (10-40 km) ptaki te pokonują w ciągu jednego dnia.

Okazało się, że czyżyki mogą żyć w jednej grupie do czterech lat. Mogą również pokonać wraz z nią do 1300 km. Ptaki mogą wędrować zarówno w stadzie złożonym z osobników tej samej płci, jak i mieszanym. Oznacza to, że stada nie tyko złożone są z partnerów, ale również z „przyjaciół”.

PODCASTY I GALERIE