Litwini w Internecie kupują więcej niż Finowie, Łotysze czy Estończycy

27% Litwinów częściej kupuje online niż w zwykłych sklepach. Wyniki badań pokazują, że dla wielu osób stało się to przyzwyczajeniem: aż 44 proc. rozmówców stwierdziło, że ostatnio zakupów online dokonało zaledwie tydzień temu.

BNS
Litwini w Internecie kupują więcej niż Finowie, Łotysze czy Estończycy

Fot. pixabay.com

Pod tym względem inne kraje Europy Północnej nie mogą nam dorównać. Tylko 23% Finów wskazuje, że w ciągu tygodnia kupowali towary przez Internet.

Nawet 9 proc. fińskich respondentów twierdzi, że dotychczas nie próbowali kupować w Internecie.

Kupujemy online częściej, niż inni bałtyccy sąsiedzi. W taki sposób w ostatnim tygodniu mieszkańcy Estonii kupili 32% wszystkich towarów, a Łotysze – 28%. To stanowi o jedną czwartą mniej w porównaniu do wyników badań mieszkańców Litwy.

Spółka „Itella Logistics” w krajach bałtyckich i Finlandii zbadała przyzwyczajenia związane z zakupami. W ankiecie wzięło udział prawie 4 tys. respondentów w wieku 18–79 lat.

Litwini są najbardziej entuzjastycznie nastawieni do zakupów internetowych: 56 proc. spodziewa się, że do 2025 r. będzie częściej kupować online niż w sklepach fizycznych. W ten sposób średnio o 20 punktów procentowych się różnimy od Estończyków, Łotyszy i Finów.

PODCASTY I GALERIE