Litwa – najszczęśliwszym krajem wśród sąsiadów

Finlandia pozostaje najszczęśliwszym krajem na świecie trzeci rok z rzędu, a Litwa zajmuje 41. pozycję i jest szczęśliwsza niż sąsiedzi, wynika z raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), opublikowanego w połowie marca.

BNS
Litwa – najszczęśliwszym krajem wśród sąsiadów

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

W rankingu World Happiness Report Litwa zmieniła pozycję z miejsca 42. na 41., wyprzedzając Polskę (43. pozycja), Estonię (51.) i Łotwę (57.). Rosja zajmuje 73. miejsce w tym rankingu, a Białoruś – 75.

W pierwszych pozycjach listy dominują kraje nordyckie: Finlandia zajmuje pierwsze miejsce, Dania – drugie, Szwajcaria – trzecie, Islandia – czwarte, a Norwegia piąte. Do pierwszej dziesiątki także weszły Holandia, Szwecja, Nowa Zelandia, Austria i Luksemburg.

Najmniej szczęśliwi mieszkańcy zamieszkiwali Afganistan i kraje afrykańskie.

Organizacja Narodów Zjednoczonych publikuje tzw. World Happiness Report od 2012 roku. To badanie analizuje 156 krajów na podstawie tego, jak szczęśliwi czują się ich mieszkańcy. Dane do tegorocznego Światowego Wskaźnika Szczęścia zostały zebrane w 2018 i 2019 roku.

Lista opiera się na różnych czynnikach: sumy PKB na jednego mieszkańca, zdrowiu populacji i dostępie do medycyny, świadczeniach socjalnych, wolności obywatelskich i korupcji.

Po raz pierwszy w wyniku badań wspomniano o miastach, w wypadku Litwy – o Wilnie i Kownie. Mieszkańcy Helsinek, stolicy Finlandii, czuli się najszczęśliwsi. Kowno znalazło się na 66. pozycji, a Wilno – na 72. pozycji.

Wilno zajęło również trzecie miejsce pod względem zmiany oceny dobrobytu mieszkańców w porównaniu z okresem 2005–2013.

PODCASTY I GALERIE