Litwa bardziej innowacyjna niż Polska. Ranking Komisji Europejskiej

Komisja Europejska opublikowała najnowszy ranking innowacyjności, w którym ocenia postępy poszczególnych krajów UE w tej kwestii. Litwę cechuje umiarkowana innowacyjność, a na szarym końcu znajduje się Polska, Łotwa, Rumunia i Bułgaria.

PAP
Litwa bardziej innowacyjna niż Polska. Ranking Komisji Europejskiej

Liderami innowacyjności w UE są: Szwecja, Niemcy, Dania i Finlandia. Tuż za nimi plasują się: Holandia, Luksemburg, Belgia, Wielka Brytania, Austria, Irlandia, Francja, Słowenia, Cypr i Estonia. Umiarkowaną innowacyjnością cechują się: Włochy, Hiszpania, Portugalia, Czechy, Grecja, Słowacja, Węgry, Malta i Litwa. Na samym końcu są: Polska, Łotwa, Rumunia i Bułgaria.

W latach 2008-2012 poziom innowacyjności całej Unii Europejskiej rósł rocznie średnio o 1,6 proc. Spośród krajów członkowskich najgorzej było w Grecji i na Cyprze, gdzie poziom innowacyjności w tym okresie spadł.

,,Kryzys gospodarczy miał negatywny wpływ na innowacyjność w niektórych krajach europejskich. Jeśli chcemy utrzymać konkurencyjność na arenie globalnej, musimy postawić nie tylko na ilość, ale też jakość. W porównaniu do ubiegłego roku klasyfikacja praktycznie się nie zmieniła. (…) Musimy kłaść większy nacisk na badania naukowe” – powiedział unijny komisarz ds. przemysłu Antonio Tajani

Przy tworzeniu rankingu wykorzystano takie wskaźniki, jak m.in. wykształcenie społeczeństwa, inwestycje typu venture capital, nakłady na badania i rozwój czy przychody zagraniczne z posiadanych patentów.

PODCASTY I GALERIE