List gratulacyjny Sz. Szynkowskiego vel Sęka

Sekretarz stanu ds. polityki europejskiej, Polonii oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej Polski Szymon Szynkowski vel Sęk złożył życzenia dla Radia Znad Wilii z okazji 30-lecia.

zw.lt
List gratulacyjny Sz. Szynkowskiego vel Sęka

Fot. Facebook/Szymon Szynkowski vel Sęk

Pan Czesław Okińczyc Prezes Radia znad Wilii 

Wielce Szanowny Panie Prezesie, 

odrodzenie państwowości litewskiej w marcu 1990 r. które dokonało się również za przyczyną Pana Prezesa jako Sygnatariusza Aktu Przywrócenia Państwa Litewskiego dało podwaliny pod tworzenie się wolnych i niezależnych mediów, nieodłącznego atrybutu państw demokratycznych. 

Pomny znaczenia i odpowiedzialności, jaką w kształtowaniu postaw życiowych, propagowaniu języka, kultury i historii odgrywają massmedia, podjął się Pan niezwykle ambitnego i złożonego zadania – stworzenia Radia wychodzącego naprzeciw potrzebom Polakom na Litwie. 

Fakt, iż po trzech dekadach Rozgłośnia w dalszym ciągu jest obecna na niełatwym przecież rynku medialnym, a przy tym cieszy się niesłabnącą popularnością pokazuje, że decyzja o jej stworzeniu była nad wyraz trafna, dalekowzroczna i potrzebna. Przez minione trzydzieści lat Radio Znad Wilii stało się marką rozpoznawalną nie tylko na Litwie, lecz również w Macierzy, a dzięki transmisjom w internecie głos Polaków z Wileńszczyzny dociera również do Polaków rozsianych po całym świecie. 

30-lecie to okazja do wspomnień, podsumowań i refleksji nad tym co udało się zbudować i osiągnąć. Ambitne programy historyczne i edukacyjne, wywiady z liderami politycznymi, przedstawicielami świata kultury i sztuki, stojąca na wysokim poziomie publicystyka, dobra polska muzyka, rzetelne i obiektywne wiadomości na temat najważniejszych wydarzeń na Litwie, w Polsce i na świecie stały się znakiem rozpoznawczym stacji. 

Idąc z duchem czasu i trendów medialnych uruchomiliście Państwo blisko 10 lat temu portal internetowy zw.It. To pokazuje skalę ambicji i chęć rozwoju, które leżą u podstaw Państwa pracy. 

Korzystając z okazji, pragnę przekazać podziękowania i wyrazy szczerej wdzięczności za trud włożony głosu na Litwie, tak ważnego z uwagi na nasze sąsiedztwo, wspólną, nie zawsze łatwą historię, a jednocześnie najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich członków Redakcji i Współpracowników Radia dalszych sukcesów, entuzjazmu, wytrwałości i sił do działania na kolejne lata. Jestem głęboko przekonany, że grono słuchaczy i miłośników Rozgłośni będzie się systematycznie rozszerzać, a Radio Znad Wilii dalej pełnić będzie niezwykle doniosłą rolę budowniczego mostów pomiędzy Litwinami i Polakami. 

Z wyrazami szacunku, 

Szymon Stynkowski vel Sęk 

PODCASTY I GALERIE