Lekcje muzyki wspierają naukę języka u dzieci

Zajęcia z gry na pianinie zwiększały zdolności językowe przedszkolnych dzieci w eksperymencie naukowców z MIT. Zwiększyły one zdolność rozróżniania tonów, co przełożyło się na dużo lepszą umiejętność rozpoznawania słów.

PAP
Lekcje muzyki wspierają naukę języka u dzieci

Fot. Joanna Bożerodska

Badanie przeprowadzone w Pekinie przez zespół z Massachusetts Institute of Technology sugeruje, że trening muzyczny w wieku przedszkolnym daje przynajmniej tak dobre lub nawet lepsze efekty w rozwijaniu zdolności językowych, jak dodatkowe lekcje czytania.

Autorzy eksperymentu opisanego na łamach pisma „Proceedings of the National Academy of Sciences” podzielili grupę 74 mówiących w języku mandaryńskim dzieci w wieku 4-5 lat do trzech sekcji.

Jedna z nich trzy razy w tygodniu uczestniczyła w 45-minutowych lekcjach gry na pianinie, druga grupa w takim samym czasie brała udział w dodatkowych lekcjach czytania, a grupa kontrolna nie zmieniła swojego trybu nauki.

Po upływie sześciu miesięcy badacze sprawdzili zdolność dzieci do rozróżniania słów na podstawie samogłosek, spółgłosek i tonu (wiele mandaryńskich słów różni się tylko intonacją).

Większa umiejętność rozróżniania słów, jak zaznaczają naukowcy, zwykle wiąże się z lepszym rozumieniem struktury dźwiękowej wyrazów, co przekłada się na lepszą umiejętność czytania.

Dzieci z grupy objętej lekcjami muzyki wyraźnie lepiej radziły sobie z rozpoznawaniem słów różniących się tylko jedną spółgłoską nawet od ich rówieśników uczestniczących w dodatkowych zajęciach z czytania.

Tymczasem zarówno lekcje gry na pianinie oraz dodatkowe zajęcia z czytania pomagały rozwinąć umiejętność rozpoznawania słów różniących się samogłoskami.

Badacze obserwowali także pracę mózgów dzieci z pomocą elektroencefalografu. W ten sposób odkryli, że lekcje gry na pianinie spowodowały silniejsze reakcje mózgu na różnice w tonach. Wskazuje to, że właśnie ta zdolność pomagała grupie uczącej się muzyki lepiej rozróżniać słowa.

Przeprowadzone dodatkowo testy sprawdzające inteligencję, koncentrację i pamięć roboczą nie wykazały jednak żadnych różnic między poszczególnymi grupami.

„Dzieci nie różniły się pod względem szerzej ujętych zdolności poznawczych, ale wykazały postępy w rozpoznawaniu słów, szczególnie różniących się spółgłoskami. Grupa ucząca się gry na pianinie dokonała największych postępów” – mówi autor badania Robert Desimone. „To ważna rzecz dla dzieci uczących się języka – umieć dostrzegać różnice pomiędzy słowami. One naprawdę na tym skorzystały” – dodaje badacz.

Szkoła, w której przeprowadzono eksperyment kontynuuje muzyczne zajęcia, a jego autorzy liczą, że zachęci on także inne szkoły do inwestowania w naukę muzyki.

Badacze chcieliby w przyszłości także bliżej przyjrzeć się neurologicznym zmianom, jakie dzieją się pod wpływem nauki muzyki.

PODCASTY I GALERIE