Kraje najbardziej pomagające Ukrainie. Twarde dane

Polska zajmuje drugie miejsce w rankingu pomocy dla Ukrainy. Jak wyrażonej w wartościach bezwzględnych, tak i w odniesieniu do wielkości gospodarki. Naukowcy z Instytutu Gospodarki w Kilonii prześledzili deklaracje i faktyczne wsparcie: finansowe, humanitarne i wojskowe oraz stworzyli ranking krajów, które najbardziej pomogły Ukrainie. Nie daje jednak pełnego obrazu, ponieważ nie obejmuje ostatnich kilku tygodni.

businessinsider.com.pl
Kraje najbardziej pomagające Ukrainie. Twarde dane

Fot. pexels.com/Lukas

Według naukowców z Kilonii Polska przekazała już lub obiecała przekazać Ukrainie prawie 1 mld euro pomocy. Głównie tej finansowej. To drugie miejsce spośród wszystkich krajów ujętych w raporcie. Za Polską są w nim dużo większe kraje, takie jak Niemcy, Wielka Brytania czy Francja.

Zdecydowanym liderem są natomiast Stany Zjednoczone, których wsparcie militarne, humanitarne i finansowe przekracza równowartość 7 mld EUR.

Tyle pod względem wartości bezwzględnych. Jednak pod względem wielkości gospodarki, to tu równych nie ma Estonii. Kraj ten przekazał na pomoc Ukrainie blisko 0,8 proc. swojego PKB. Polska w tej klasyfikacji również jest na drugim miejscu ze wskaźnikiem na poziomie niespełna 0,2 proc.

Stworzony przez naukowców z Instytutu Gospodarki w Kilonii Ukraine Support Tracker rejestruje i szacuje pomoc wojskową, finansową i humanitarną obiecaną Ukrainie od 24 lutego 2022 r., czyli od momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. W najnowszej publikacji objęty został okres od początku wojny do 27 marca, czyli ponad miesiąc.

W zestawieniu naukowcy uwzględnili 31 krajów, w szczególności państwa UE i pozostałych członków G7, a także zobowiązania Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Uwzględnione zostały również obietnice złożone przez rządy lub instytucje wobec rządu ukraińskiego.

W tej wersji jednak nie uwzględniono darowizn prywatnych ani takich organizacji międzynarodowych jak MFW. Nie liczy się również pomoc dla krajów sąsiadujących z Ukrainą, takich jak Mołdawia czy inne kraje – np. na przyjmowanie uchodźców.

Wykres 1. Wsparcie rządu dla Ukrainy – przegląd pomocy zachodniej
Wykres 2. Ranking krajów w miliardach euro: łączne zobowiązania wobec Ukrainy i rodzaj pomocy (Finansowy, humanitarny, militarny)
Wykres 3. 10 największych dostawców pomocy wojskowej dla Ukrainy (zobowiązania dwustronne wobec Ukrainy)
Wykres 4. Ranking krajów w procencie PKB donatorów (zobowiązania dwustronne wobec Ukrainy)
Wykres 5. Całkowita pomoc dla Ukrainy, w tym udział poszczególnych krajów w zobowiązaniach UE i EBI
PODCASTY I GALERIE