Konkurs dla dzieci i młodzieży „List do Świętego Mikołaja“

Z okazji zbliżających się świąt Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie „List do Świętego Mikołaja“.

vrsa.lt
Konkurs dla dzieci i młodzieży „List do Świętego Mikołaja“

Fot. BNS/ Paulius Peleckis

Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku 3-15 lat.

Organizator wyróżnia trzy kategorie wiekowe:

  • 3-6 lat – w której dopuszczalne są rysunki;
  • 7-12 lat – w której dopuszczalne są rysunki oraz prace w formie tekstu;
  • 13-15 lat – prace wyłącznie w formie tekstu.

Maksymalny format listu w formie rysunku to A4, w formie tekstowej powinien zawierać nie więcej niż 2000 znaków i być dostarczony w postaci zapisu odręcznego. List powinien zostać opatrzony imieniem lub nazwiskiem albo pseudonimem uczestnika Konkursu.

Wraz z listem prosimy o przesłanie następującej informacji: imię i nazwisko uczestnika Konkursu, adres e-mail, numer telefonu jego rodzica/opiekuna prawnego. List wraz z informacjami powinien zostać przesłany pocztą tradycyjną do 18 grudnia lub zgłoszony osobiście na adres Organizatora: ul. Vilniaus 2, Rudomino, rejon wileński.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 2022 12 20 na profilu Facebook. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony również drogą telefoniczną na wskazany przez niego numer telefonu.W każdej kategorii nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca. Organizator po  ocenieniu podejmuje decyzję o przyznaniu wyróżnień.

PODCASTY I GALERIE