Rozmaitości
zw.lt

Konkurs: „Być Polakiem”

"Wspólnota Polska" raz jedenasty zaprasza dzieci i młodzież pochodzenia polskiego, mieszkających poza granicami Polski, do udziału w konkursie „Być Polakiem”.

„W roku jubileuszu 40-lecia rejestracji NSZZ Solidarność chcemy skierować Waszą uwagę na słowo solidarność, które dla Polaków znaczyło tak wiele, bo było symbolem odpowiedzialności, jedności i współpracy. Od tamtych wydarzeń minęło wiele lat, zmieniła się Polska. Czy warto więc mówić o solidarności między Polakami?

JAK MYŚLICIE? NAPISZCIE.

Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami?

Jeśli nie, czy możecie uzasadnić dlaczego?

Jeśli tak, czy możecie podać przykłady współczesnych Wam postaw, zachowań i działań, które dowodzą wzajemnej solidarności między Polakami.

Proponujemy jeden temat dla wszystkich grup wiekowych. Chcemy byście przez Wasze polskie „okulary” spojrzeli na różnie rozumiane i odczuwane relacje solidarności między Polakami”.

DLA KOGO?

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej oraz dzieci Polaków mieszkających poza granicami Polski, w wieku 6-22 lat, pod warunkiem, że są uczniami lub studentami.

W Konkursie można uczestniczyć wielokrotnie, można być wyróżnianym, jednak laureatem w danej grupie wiekowej można zostać tylko raz.

PRACE KONKURSOWE

Na daną edycję Konkursu każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 8 marca 2020 roku na adres: bycpolakiem2020@gmail.com

Szczegółowe informacje dotyczące tej edycji Konkursu znajdują się w Regulaminie na stronie http://swiatnatak.pl/byc-polakiem-x-2020/. lub w wersji PDF na dole strony do pobrania.

NAGRODY

Na autorów wyróżnionych prac czekają wspaniałe nagrody:

 • przyjazd do Polski,
 • udział w Gali w Zamku Królewskim,
 • wycieczka „Śladami polskości”Powodzenia i do zobaczenia
  W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Jury:
  Helena Miziniak, Wiceprzewodnicząca Rady Polonii Świata
  Joanna Fabisiak, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
  Marek Machała, Koordynator Generalny

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!