Kongres Młodzieży Polonijnej pod hasłem „Bóg, honor, Ojczyzna”

Kongres Młodzieży Polonijnej odbędzie się 3 grudnia w formie online pod hasłem "Bóg, honor, Ojczyzna". Będziemy chcieli przyjrzeć się, jak w świecie multikulturowym być patriotą - powiedział PAP delegat KEP ds. duszpasterstwa emigracji polskiej bp Piotr Turzyński.

PAP
Kongres Młodzieży Polonijnej pod hasłem „Bóg, honor, Ojczyzna”

„Celem Kongresu Młodzieży Polonijnej jest wsparcie aktywności młodych ludzi w ich środowiskach lokalnych, budzenie aktywności apostolskiej, obywatelskiej i patriotycznej”. „Ma on również służyć integracji młodzieżowych środowisk polonijnych, wymianie doświadczeń oraz wypracowaniu płaszczyzn współpracy” – wskazał bp Turzyński.

Najbliższy kongres odbędzie się w sobotę 3 grudnia w formule online w godzinach od 15.00 do 18.00 czasu polskiego. Odbędzie się pod hasłem „”Bóg, honor, Ojczyzna. Czy polskość ma sens?”. „Będziemy chcieli przyjrzeć się temu, czym fatycznie jest polskość? W czym ona się wyraża? Jak w świecie multikulturowym być dziś patriotą?” – powiedział bp Turzyński.

Konferencję na temat patriotyzmu wygłosi ks. dr Andrzej Jędrzejewski, wykładowca katolickiej nauki społecznej na KUL.

„Chcemy pokazać dwie postaci – sługę Bożą Wandę Malczewską i bł. Natalię Tułasiewicz, które wpisały się w historię naszego narodu łącząc w swoim życiu wiarę w Boga i polską tożsamość” – powiedział bp Turzyński. Jak zaznaczył, na kanwie ich życia chcielibyśmy ukazać różne możliwości realizacji miłości Boga i ojczyzny.

Zwrócił uwagę, że w tym roku mija 200. rocznica urodzin Wandy Malczewskiej. „Kobieta ta żyła w czasach zaborów niosąc pomoc najuboższym, zwłaszcza młodzieży na wsi, którą starała się edukować dążąc przez to do zniwelowania różnic klasowych” – powiedział hierarcha. Wspomniał, że Malczewska dawała także fundusze ubogiej młodzieży na szkołę, a w czasie powstania styczniowe organizowała szpitale ucząc dziewczęta służby sanitarnej. Po zrywie niepodległościowym wspierała sieroty” – dodał.

Bł. Wanda Tułasiewicz była polonistką zamordowaną w obozie w Ravensbrück. Wcześniej w Krakowie prowadziła tajne komplety. Następnie wyjechała do Hanoweru, aby pomagać pracownikom przymusowym. Po wielu godzinach codziennej, ciężkiej pracy w fabryce, realizowała posługę religijno-społeczno-oświatową.

Pierwszy Kongres Młodzieży Polonijnej został zorganizowany w ramach Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016 r. Zgromadził wówczas ok. 250 osób polskiego pochodzenia z ponad 20 krajów. Kolejne spotkanie w Warszawie w 2018 r. zgromadziło podobną liczbę młodych z Austrii, Belgii, Białorusi, Brazylii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Rumuni, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Paragwaju, Rosji, Ukrainy, USA, Uzbekistanu, Węgier, Wielkiej Brytanii i z Włoch.

PODCASTY I GALERIE