Konferencja z okazji 15-lecia Filii UwB w Wilnie

Jesteście zainteresowani dyskusjami o informatyce, rynku pracy czy przyszłości polityki energetycznej UE? Filia Uniwersytetu Białostockiego zaprasza do wzięcia udziału w konferencji z okazji 15-lecia, podczas której będzie okazja podyskutować na te i nie tylko tematy.

zw.lt
Konferencja z okazji 15-lecia Filii UwB w Wilnie

Fot. Filia Uwb w Wilnie

Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 września 2022 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, Naugarduko g.76.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 19 WRZEŚNIA 2022 R. 

10:00 – 12:30 PANEL I – 15 LAT MINĘŁO… (Duża aula) 

Otwarcie konferencji

Prezentacja dokonań i osiągnięć filii 

Rola i miejsce filii w kształceniu polskiej młodzieży na Litwie – Panel dyskusyjny.

14:00 – 16:30 PANEL II – EUROPEISTYKA QUO VADIS, EUROPO? (S. 305) 

14:00 Przyszłość polityki energetycznej Unii Europejskiej. Prof. Dr hab. Karol Karski

14:30 Europejska inicjatywa obywatelska – wyzwanie czy zmarnowana szansa UE? Dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB

15:00 Polityka migracyjna UE w obliczu współczesnych wyzwań. Dr hab. Mieczysław Zdanowicz, prof. UwB

15:30 Perpektywa rozszerzenia jako wyzwanie dla UE. Dr hab. Anna Doliwa-Klepacka, prof. UwB

16:00 Europeistyka – kierunek z perspektywami. Dr Irena Mikłaszewicz, studentka

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 20 WRZEŚNIA 2022 R. 

10:00 – 12:30 PANEL III – INFORMATYKA (S. 305) 

10:00 Sztuczna inteligencja! Prof. dr hab. Mieczysław Muraszkiewicz

10:20 Program nauczania informatyki w Filii UwB w Wilnie. Dr Mariusz Żynel

10:40 Działalność koła naukowego informatyków. Ryszard Boguszewicz

10:55 Refleksje na temat uczenia się informatyki. Elżbieta Jankowska

11:05 Panel dyskusyjny – Potyczki z informatyką

12:15 Podsumowanie

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 20 WRZEŚNIA 2022 R. 

14:00 – 16:30 PANEL IV – EKONOMIA  Uwarunkowania funkcjonowania i wyzwamia współczesnego rynku pracy (S. 305) 

14:00 Gospodarka cyfrowa jako jeden z kluczowych czynników sukcesu współczesnych przedsiębiorstw. Dr hab. Alina Grynia 

14:15 Zmiany w popycie na pracę i organizacji pracy w kontekście połączonego efektu transformacji cyfrowej i pandemii COVID-19. Dr hab. Anna Grześ

14:30 Zmiany demograficzne a rynek pracy krajów europy środkowo-wschodniej w dobie pandemii COVID-19. Dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB

14:45 Inflacja a koszty pracy. Dr Elżbieta Zalesko, mgr Stanisław Pilżys

15:00 Podsumowanie praktyk odbywanych przez studentów ekonomii. Mgr Ernest Ginc

15:15 Dyskusja uczestników i gości panelu na temat problemów związanych z rynkiem pracy

15:45 Program nauczania ekonomii na wydziale ekonomiczno-informatycznym. Dr hab. Anna Grześ

16:00 Refleksje studenta i absolwenta na temat uczenia się ekonomii

16:15 Podsumowanie

PODCASTY I GALERIE