Kiedy rozpoczyna się rok szkolny na świecie?

Rok szkolny nie musi się koniecznie rozpoczynać 1 września. Generalnie każdy sam decyduje, kiedy ma rozpocząć się nowy rok szkolny.

zw.lt
Kiedy rozpoczyna się rok szkolny na świecie?

Fpot. Małgorzata Aleksandrowicz

W Japonii nowy rok szkolny rozpoczyna się w kwietniu. W Australii w lutym, a w Niemczech w środku października. W Stanach Zjednoczonych w ogóle nie ma jednego dnia rozpoczęcia nauki w szkole. Każdy okręg wybiera własny termin. Dlatego w niektórych stanach rok szkolny może rozpocząć się zarówno, w lipcu, pod koniec sierpnia lub we wrześniu.

1 września, jako początek roku szkolnego, wiąże się raczej z rosyjską tradycją i zaborami. Po wyzwoleniu się w 1918 r. zarówno Polska i Litwa postanowiły nie zmieniać terminu rozpoczęcia roku szkolnego.

Początkowo w Rosji 1 września świętowano zarówno kalendarzowy nowy rok oraz nowy rok szkolny. W roku 1700 car Piotr I w ramach europeizacji Rosji postanowił przenieść nowy rok na 1 stycznia. Jednak początek nowego roku szkolnego postanowiono nie przenosić na środek zimy.

PODCASTY I GALERIE