KE obiecuje dodatkowe finansowanie projektu Rail Baltica

"Komisja Europejska (KE) obiecuje przeznaczyć dodatkowe środki na projekt krajów bałtyckich — budowę europejskiej linii kolejowej „Rail Baltica”, który jest wart miliardy euro. Zeszłego lata dodatkowo przeznaczyła ponad 350 mln EUR, Komisja planuje to zrobić również w przyszłości" - mówi przewodnicząca sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej (UE).

BNS
KE obiecuje dodatkowe finansowanie projektu Rail Baltica

Fot. BNS/Erikas Ovčarenko

Jak mówi, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, koordynatorka projektu KE „Rail Baltica” Catherine Trautmann, która w piątek uczestniczyła w zamkniętym posiedzeniu komisji, obiecała, że ​​ze względu na drastyczny wzrost cen surowców i energii ze względu na wojnę na Ukrainie Komisja zapewni dodatkowe środki na pomyślne zakończenie projektu.

„Oczywiście nadal będziemy musieli udowodnić Komisji Europejskiej zasadność zwiększonych kosztów, ale osobiście inspiruje mnie stosunek Komisji do znaczenia tego projektu i jego jak najszybszego zakończenia” – powiedziała BNS jego przewodnicząca na posiedzeniu komisji.

Według Arenijusa Jackausa, szefa strategii i rozwoju biznesu LTG Infra, spółki zarządzającej infrastrukturą Kolei Litewskich, który uczestniczył w spotkaniu i jest odpowiedzialny za projekt „Rail Baltica”, tygodniowa wizyta przedstawiciela KE w Finlandii i krajach bałtyckich potwierdzają, że wśród 135 firm transportowych obecnie finansowanych przez Unię Europejską projekty infrastrukturalne „Rail Baltica” są jednymi z najważniejszych.

„Wizyta ta jest wyraźnym sygnałem, że prace wdrożeniowe europejskiego toru kolejowego „Rail Baltica” są niezwykle istotne nie tylko w skali regionu bałtyckiego, ale także w skali całej Unii Europejskiej, zwłaszcza biorąc pod uwagę wzrost znaczenia geopolitycznego tego projektu” – powiedział A. Jackus po spotkaniu komisji w piątek.

„Rail Baltica” znalazła się wśród priorytetowych projektów transeuropejskiej sieci transportowej realizowanych w krajach UE. Dowodem na to jest decyzja Komisji Europejskiej z lata tego roku, według której zostało przeznaczone dodatkowe finansowanie o wartości 357 mln EUR oraz wizyta i uwaga koordynatorki” – dodał.

„Rail Baltica” ma łączyć Tallin, Parnawę, Rygę, Poniewież, Kowno, Wilno i Warszawę od 2026 roku, ten odcinek na Litwie przedłuży się o 392 kilometry. Pozwoli ona na poruszanie się pociągów pasażerskich z prędkością do 250 km/h, a pociągów towarowych z prędkością do 120 km/h.

PODCASTY I GALERIE