Karmienie piersią obniża ryzyko astmy

Niemowlęta, których profil genetyczny wskazuje na zwiększone ryzyko astmy, można ochronić przed rozwojem tej choroby poprzez karmienie piersią. Poinformowano o tym podczas Międzynarodowego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Oddechowego.

PAP
Karmienie piersią obniża ryzyko astmy

Fot. PAP / Grzegorz Michałowski

Tak wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Bazylejskiego (Szwajcaria).

„To pierwsze w historii badanie pokazujące, że karmienie piersią może wpływać na profil genetyczny dziecka w pierwszym roku życia tak, aby zapobiec wystąpieniu niekorzystnych objawów ze strony układu oddechowego” – mówi dr Olga Gorlanova, główna autorka pracy.

Jak tłumaczy badaczka, geny związane z ryzykiem astmy znajdują się na chromosomie 17 (17q21). Niedawne badania wykazały, że u dzieci, które posiadają warianty genetyczne na chromosomie 17q21, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia problemów z oddychaniem (tzw. świszczącego oddechu), jeśli znajdują się one pod wpływem niektórych czynników środowiskowych.

„Wiadomo już, że czynniki środowiskowe mogą modyfikować różne rodzaje ryzyka genetycznego. Celem naszego badania było więc sprawdzenie, czy może to mieć miejsce również w przypadku astmy i karmienia piersią” – wyjaśnia dr Gorlanova.

W eksperymencie wzięło udział 368 szwajcarskich dzieci. Naukowcy zebrali dane na temat występowania u nich (i ewentualnie nasilenia) różnego rodzaju objawów oddechowych, tego, czy są karmione piersią, czy też nie, oraz poddali je badaniom genetycznym.

Jak się okazało, już kilka tygodni karmienia piersią sprawiało, że u niemowląt posiadających genotyp predysponujący do wystąpienia astmy, ryzyko objawów oddechowych spadło o 27 proc. Jeśli dzieci nie były karmione piersią, ryzyko wystąpienia świszczącego oddechu i innych niepokojących objawów oddechowych było znacznie podwyższone.

„W ostatnich latach bardzo zwiększyła się wiedza na temat interakcji gen-środowisko istotnych dla rozwoju astmy. Nasze badanie także się do tego przyczynia, rzucając nowe światło na to, jak interakcje te mogą być modyfikowane, np. poprzez karmienie piersią. Udowodniliśmy, że naturalny sposób karmienia niemowląt wpływa na warianty genetyczne zlokalizowane na chromosomie 17q21, przez co modyfikuje ryzyko wystąpienia objawów oddechowych w pierwszym roku życia dziecka”.

PODCASTY I GALERIE