Jednorazowe wsparcie finansowe za ogrzewanie otrzymają wszyscy mieszkańcy domów indywidualnych

Ogrzewanie domu w tym sezonie jest znacznie droższe niż w poprzednim. Gwałtownych skoków cen nie uniknęli nie tylko użytkownicy usług centralnego ogrzewania, ale także mieszkańcy domów indywidualnych, którzy swoje domy ogrzewają głównie paliwem stałym – drewnem opałowym, trocinami drzewnymi czy brykietem torfowym.

vrsa.lt
Jednorazowe wsparcie finansowe za ogrzewanie otrzymają wszyscy mieszkańcy domów indywidualnych

Fot. BNS

Toteż Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, która obradowała 18 lutego br., postanowiła udzielić wsparcia finansowego nie tylko mieszkańcom, korzystającym ze scentralizowanych sieci ciepłowniczych, ale także mieszkańcom domów indywidualnych rejonu. Jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 100 euro będzie przyznana mieszkańcom rejonu o niskich dochodach, których dochód nie przekracza 387 euro miesięcznie na członka rodziny.

Jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 50 euro – mieszkańcom lub rodzinom, których dochód na członka rodziny przekracza 387 euro miesięcznie.

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła jednorazową pomoc finansową w wysokości 50 i 100 euro dla osób (rodzin), które zadeklarowały miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim i używają paliwa stałego lub innego do ogrzewania domów jednorodzinnych, rzeczywiste koszty, które co miesiąc nie są ustalane. Jednorazowa pomoc finansowa będzie finansowana z budżetu Samorządu.

Podobne postanowienie z 28 stycznia br. dotyczy się mieszkańców korzystających ze scentralizowanych sieci ciepłowniczych. W celu obniżenia ceny dostarczanego ciepła, Samorząd Rejonu Wileńskiego wyciągnął pomocną dłoń – w sezonie grzewczym 2022 r. dofinansowuje do 8 ct/kWh z VAT (średnia krajowa cena ciepła) za scentralizowane ogrzewanie od faktycznej ceny ciepła ustalonej dla dostawcy ciepła. Kwota dotacji nie może przekroczyć docelowego poziomu 8 ct/kWh z VAT. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Jednorazowe wsparcie pieniężne na jedno mieszkanie, w którym faktycznie mieszka osoba lub osoby mieszkające razem (na jedno gospodarstwo domowe), przysługuje:

Kwota w wysokości 50 euro, gdy średni dochód osoby (rodziny) wskazany i obliczony zgodnie z art. 17 i 18 Ustawy Republiki Litewskiej o pieniężnej pomocy społecznej dla osób o niskich dochodachprzysługuje miesięcznie jednej ze wspólnie mieszkających osób jest wyższa niż 3 kwoty dochodu wspieranego przez państwo (od 01.01.2022 1 DWP – 129 euro);

Kwota w wysokości 100 euro, gdy średni dochód osoby (rodziny), wskazany i obliczony zgodnie z art. 17 i 18 Ustawy Republiki Litewskiej o pieniężnej pomocy społecznej dla osób o niskich dochodach miesięcznie jest mniejszy niż 3 kwoty dochodu wspieranego przez państwo.

O jednorazową pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów sezonu grzewczego 2021-2022 na ogrzewanie swoich mieszkań paliwami stałymi lub innymi paliwami, których rzeczywiste koszty nie są ustalane co miesiąc i którzy faktycznie mieszkają na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego mogą ubiegać się osoby, które zadeklarowały miejsce zamieszkania lub zostały wpisane do ewidencji nie mających miejsca zamieszkania.

Jednorazowe wsparcie pieniężne może zostać przyznane  na jedno mieszkanie, w którym osoba lub osoby mieszkające razem faktycznie mieszkają lub je wynajmują.

Osoby mieszkające razem lub jedna osoba mieszkająca samotnie powinny ubiegać się o jednorazową pomoc finansową do starostwa w zadeklarowanym miejscu zamieszkania lub do starostwa, na którego terytorium faktycznie mieszka. Kontakty starostw Samorządu Rejonu Wileńskiego są publikowane tutaj.

Osoba, ubiegająca się o jednorazowe wsparcie finansowe, powinna przedstawić dokument tożsamości, prośbę w dowolnej formie oraz dokumenty niezbędne do uzyskania wsparcia. Wniosek można złożyć osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną.

Odrębnego wniosku nie trzeba składać, jeżeli dana osoba już otrzymała i jej wypłaca się, pieniężna pomoc społeczna, przewidzianą w art. 5 Ustawy Republiki Litewskiej o pieniężnej pomocy społecznej dla osób niezamożnych.

Wnioski o jednorazową pomoc finansową na pokrycie części kosztów ogrzewania mieszkania w sezonie grzewczym 2021-2022 paliwami stałymi lub innymi, których rzeczywisty koszt nie jest ustalany co miesiąc, będą przyjmowane do 1 maja 2022 roku.

Więcej informacji na temat warunków i trybu udzielania jednorazowego wsparcia finansowego znajduje się w zatwierdzonym przez Radę opisie procedury Przyznawania jednorazowego wsparcia finansowego na sezon grzewczy 2021 – 2022 przy wykorzystaniu paliw stałych lub innych, których koszty nie są ustalane co miesiąc.

Oprócz wszystkich już wymienionych środków w celu zmniejszenia obciążeń finansowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego administruje przyznawanie rekompensat za koszty ogrzewania rodzinom o niskich dochodach (osobom indywidualnym). Rekompensata kosztów ogrzewania mieszkania jest udzielana niezależnie od sposobu ogrzewania, tj. zarówno za ogrzewanie scentralizowane dla jak i innymi paliwami (drewnem opałowym, węglem, gazem, granulami drzewnymi, trocinami). Apelujemy do mieszkańców, aby aktywnie korzystali ze wsparcia państwa i oszczędzali, płacąc zwiększone rachunki za ogrzewanie, kompensując nawet 90 proc., a w niektórych przypadkach nawet 100 proc. kosztów ogrzewania. Rekompensata jest wypłacana z budżetu Samorządu.

Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

W przypadku dodatkowych pytań, konsultacje będą udzielane zdalnie przez st. specjalistkę Wydziału Opieki Społecznej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolantę Abramczyk, e-mail [email protected], tel. (8 5) 240 1595, st. specjalistkę ds. świadczeń socjalnych Danutė Plaščinskienė, e-mail [email protected], tel. (8 5) 275 0033.

PODCASTY I GALERIE