Historia: wydarzenia, fakty, teorie. Powstanie Wielkopolskie oczyma generała Dowbor-Muśnickiego

Jesienią 1918 r. działania Polaków skierowane na odbudowę niepodległości nabierały rozmachu. W Wielkopolsce, tak jak i innych częściach Polski, także powstał autonomiczny ośrodek polskiej władzy. Jednak przejęcie władzy na ziemiach niemieckich bez walk było niemożliwe. Dlatego w Wielkopolsce wybuchło przygotowane powstanie, tylko data wybuchu powstania – 27 grudnia 1918 r., była zupełnie przypadkowa. Jak do tego doszło zrelacjonował dowódca powstania generał Józef Dowbor-Muśnicki i o tym w dzisiejszej audycji, na którą was zapraszam!

Tomasz Bożerocki
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej