Historia: wydarzenia, fakty, teorie. Odzyskanie przez Polskę niepodległości

Po nieudanych zrywach wolnościowych XIX w. początek XX w. przyniósł nadzieję na odbudowę Polski. W tym czasie wzmacniały się spory pomiędzy zaborcami Rosją, Niemcami i Austro-Węgrami, a przyszła wojna ogólnoeuropejska stawała się coraz bardziej realna. W obliczu możliwego konfliktu Polacy szykowali się, aby skorzystać we własnym interesie z koniunktury, która może zaistnieć. O tym wszystkim w dzisiejszej audycji. Zapraszam!

Tomasz Bożerocki
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej