Ogromna walizka Louis Vuitton pod Kremlem

Administracja prezydenta Rosji żąda usunięcia z Placu Czerwonego ogromnej walizki z logo firmy Louis Vuitton - to pawilon wystawienniczy, w którym 2 grudnia zostaną zaprezentowane m.in. zabytkowe skrzynie podróżne i instalacje wideo. Wielu Rosjan jest oburzonych tym projektem. ,,Plac Czerwony jest świętym dla państwa rosyjskiego miejscem, którego nie można profanować ani zbezczeszczać'' - mówi jeden z liderów partii komunistycznej.

PAP
Ogromna walizka  Louis Vuitton pod Kremlem

Fot. PAP/EPA

Pawilon o wysokości dziewięciu metrów i 30 metrów długości stanął w samym sercu Moskwy – blisko murów kremlowskich i na wprost okien, gdzie urzęduje prezydent Władimir Putin oraz w pobliżu mauzoleum Władimira Lenina.

Kształtem przypomina walizkę z logo paryskiego domu mody Louis Vuitton, ale wielu Rosjan uważa, że zupełnie nie przystaje do architektury najsłynniejszego miejsca stolicy.

,,Plac Czerwony jest świętym dla państwa rosyjskiego miejscem, którego nie można profanować ani bezcześcić” – jeden z liderów partii komunistycznej nie kryje oburzenia.

Negatywnie o pa­wi­lo­nie wypowiedział się również mi­ni­ster kul­tu­ry Wła­di­mir Mie­dinskij i wielu polityków. Twierdzą, że na miejscu, które znaj­du­je się na li­ście świa­to­we­go dzie­dzic­twa UNE­SCO, nie powinno stanąć coś tak brzydkiego, bo przekracza dopuszczalne normy dla tej historycznej części miasta.

Ko­mu­ni­ści zgło­si­li nawet skar­gę na po­li­cję i domagają się dochodzenia, w jaki sposób władze mogły pozwolić na ten projekt. Jak piszą rosyjskie media, budowa pawilonu nie była uzgadniana z Kremlem. Jego rozebrania domagają się organizacje społeczne, a także pobliski GUM (historyczny kompleks sklepowy o wyjątkowej architekturze). Agen­cja Itar-Tass podała, że Kreml już za­żą­dał, aby usu­nąć insta­la­cję.

Gi­gan­tycz­na walizka została ustawiona na Placu Czerwonym w połowie listopada. Ma być miejscem ekspozycji LV zatytułowanej „L’Ame du Voyage” („Duch wędrówki”) poświęconej legendarnym podróżnikom, gdzie od 2 grudnia do 19 stycznia 2014 roku zostanie pokazanych 25 zabytkowych kufrów podróżnych i 12 instalacji wideo współczesnych artystów.

PODCASTY I GALERIE