Eurostat: Litwini mniej zadowoleni z życia niż Łotysze i Estończycy, ale dużo bardziej niż Bułgarzy

Według ostatnich badań Eurostatu, Litwini są najmniej zadowoleni z życia spośród mieszkańców państw bałtyckich

BNS
Eurostat: Litwini mniej zadowoleni z życia niż Łotysze i Estończycy, ale dużo bardziej niż Bułgarzy

Fot. Joanna Bożerodska

Według danych opublikowanych przez Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (UE) w 2018 r. poziom ogólnej satysfakcji mieszkańców Litwy w wieku powyżej 16 lat wynosił  6,4 punktu (w skali od 0 do 11).

Na Łotwie ten wskaźnik wynosił 6,7 , w Estonii  – 7 .

Zadowolenie z życia osobistego mieszkańców Litwy wyniosło 7,8, z sytuacji finansowej – 5,2. Wśród mieszkańców Łotwy i Estonii te wskaźniki wynosiły odpowiednio: 7,8 i 7,9 punktu oraz 5,4 i 5,9.

Wśród mieszkańców Unii Europejskiej najbardziej zadowoleni z życia okazali się Austriacy (8 ), najmniej – Bułgarzy (5,4).

PODCASTY I GALERIE